chapter03.jpg

Zidno slikarstvo i mozaik


Višegodišnji složeni konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama u svetištu župne crkve Gospe od Šunja na Lopudu dovršeni su 2019. godine. Oslici su otkriveni 2006. godine tijekom radova na inventaru crkve i od tada su djelatnici Odjela za zidno slikarstvo i mozaik Hrvatskog restauratorskog zavoda provodili istraživanja i radove u svrhu njihove obnove i prezentacije.


U okviru međunarodnog multidisciplinarnog istraživačkog projekta HEROMAT - Protection of cultural heritage objects with multifunctional advanced materials, čiji je cilj poboljšanje fizičkog stanja nepokretnih spomenika kulture i njihove otpornosti na propadanje, Zavod za gradbeništvo Slovenije predložio je učvršćivač zidnih oslika na osnovi topljivih kalcijevih spojeva. U odnosu na ostale primijenjene učvršćivače, novi konsolidant pokazuje najbolje rezultate pri dubini penetracije u degradirani materijal, bez efekta bijeljenja na površini zidne slike. Testna ispitivanja provedena su na zidnim slikama u crkvi sv. Vincenta u Svetvičentu te u crkvi Marijina navještena u Ljubljani.


franjevci_oslik_blog

U predvorju refektorija Franjevačkog samostana Male Braće u Dubrovniku, prilikom popravka napukline u zidu, otkriven je fragment freske s prikazom Bogorodice s djetetom i arkanđela Gabrijela. Članak donosi opis tehnoloških i ikonografskih specifičnosti oslika te njegova specifična smještaja unutar samostana. Bizantska fresco tehnika i napredna upotreba pojedinih pigmenata, te voska kao zaštite, daju naslutiti da se radi o primjeru vrhunske izvedbe.


ivanic_miljanski_blog

Hrvatski restauratorski zavod predstavlja interaktivnu prezentaciju obnove zidnih slika u unutrašnjosti kasnogotičke kapele Sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom. Istraživanja i sustavni radovi na otkrivanju i zaštiti zidnih slika, koje su bile prekrivene višeslojnim naknadnim vapnenim premazima te reintegraciji slikanog sloja, odvijali su se u razdoblju od 2009. do 2011. godine, a proveo ih je Odjel za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a.


zadar_svmarija_blog

U zvoniku crkve Sv. Marije u Zadru očuvani su fragmenti zidnih slika iz prve četvrtine 12. stoljeća. Riječ je o iznimnom spomeniku romaničke umjetnosti, otkrivenom prilikom konzervatorsko-restauratorskih radova koji su uslijedili nakon što je crkva stradala u Drugom svjetskom ratu.


strigova_blog

Sanacija iluzionističkih zidnih slika Ivana Krstitelja Rangera u trolisnom svetištu barokne pavlinske crkve Sv. Jeronima u Štrigovi provodi se od 2000. godine. Nakon što je stanje zidova dokumentirano te su obavljeni preventivni zaštitni zahvati, izvedena je drenaža zidova, a potom je počela obnova Rangerovih kompozicija na svodu, apsidama i trijumfalnome luku.

Go to top