chapter06.jpg

Fotolaboratorij dio je Informacijsko-dokumentacijskog odjela koji foto-dokumentacijskim snimanjima i istraživanjima te zbirkom snimljene građe pruža stručnu podršku konzervatorsko-restauratorskim djelatnostima Zavoda.

fotolab_uvod

U Fotolaboratoriju vrše se snimanja vidljivog i nevidljivog dijela spektra. Standardna fotografska snimanja u vidljivom dijelu spektra rade se u analognom formatu (od leica formata preko 6×6 / 6x9 do plan film formata 4“ × 5“) i digitalnom formatu (trenutno na razini 12-16 mpix). Snimanja umjetnina i drugih predmeta obavljaju se u difuznoj rasvjeti, usmjerenoj rasvjeti ili kosom svjetlu te tzv. spekulativnom svjetlu. Prema potrebi postavljaju se posebne konstrukcije neophodne za snimanje ortogonalnih snimaka, snima sa skela ili sličnih konstrukcija, iz zraka (motorni zmaj) i sl. U takva složenija snimanja ubrajamo i mikrofotografska snimanja, na položenim predmetima većih dimenzija.

Fotoalbum

Izvan vidljivog spektra Fotolaboratorij već više od 25 godina obavlja razna nedestruktivna istraživanja, prvenstveno slika na različitim nosiocima. RTG snimanja na filmu moguća su do maksimalnog formata od 340×300 cm, a obavljaju se s jednom ekspozicijom cijelog formata, što omogućava vrhunsku kvalitetu snimka, bez razlika u ekspoziciji koje se javljaju pri mozaičkim snimcima. Također se obavljaju snimanja UV florescencije i UV reflektografije na valnim dužinama 320-360 nm. Infracrvena snimanja obavljaju se u NIR području 850-1100 nm, kao reflektografija ili kao snimanje prolaznog IC zračenja.

U Bazi restauratorski evidentiranih umjetnina Hrvatske (BREUH) Hrvatskog restauratorskog zavoda u ovom trenutku nalaze se u digitalnom obliku podatci različitog opsega o 2127 nepokretnih spomenika ili cjelina, o 7939 restauriranih umjetnina, 1017 umjetnina koje su samo pregledane i evidentirane na terenu, 87.596 obrađenih analognih fotografija i 28.7600 snimaka obrađenih kroz hibridno-digitalnu bazu. U Informacijsko-dokumentacijskom odjelu Zavoda obavljaju se poslovi na arhivskim i povijesnim istraživanjima te obradi i arhiviranju građe. Godišnje se u prosjeku radi na 250 projekata, a prirast fototeke je oko 40.000 snimaka.

Kontakt:
Ljubo Gamulin, voditelj Fotolaboratorija
E-adresa: ljgamulin@hrz.hr | Tel: 01 4683 515 / 1392

Go to top