chapter08.jpg

O projektu

Trajanje projekta: 1. rujna 2017. – 1. rujna 2019.

Opći cilj projekta: Obnova i valorizacija kulturne baštine te doprinos održivom društveno-gospodarskom razvoju Općine Medulin kao prepoznatljivom odredištu kulturnog i povijesnog turizma

Projekt provode: Općina Medulin (nositelj), Turistička zajednica Općine Medulin, Sveučilište Jurja Dobrile u Puli – Fakultet ekonomije i turizma „Dr. Mijo Mirković“, Javna ustanova Kamenjak, Institut društvenih znanosti „Ivo Pilar“, Hrvatski restauratorski zavod

Ukupni budžet projekta: 19.645.579,23 kn, iznos bespovratnih sredstava: 16.040.624,19

Financijska podrška: EU Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020”

O projektu

Trajanje projekta: 1. kolovoz 2017. – 31. siječanj 2020.

Opći cilj projekta: Aktivna zaštita baštine održivim turizmom – povijesnog rimskog obrambenog sustava Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije

Projekt provode: Javni zavod RS za varstvo kulturne dediščine (vodeći partner), Zavod Ivana Cankarja za kulturo, šport in turizem Vrhnika, Narodni muzej Slovenije, Zavod Republike Slovenije za varstvo narave, Hrvatski restauratorski zavod, Primorsko-goranska županija, Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja Rijeka, Prirodoslovni muzej Rijeka i TZ Kvarnera

Ukupni budžet projekta: 1.779.988,15 €

Financijska podrška: Europska unija – Europski fond za regionalni razvoj (EFRR) (85%) u okviru Programa suradnje INTEREG-V-A Slovenija-Hrvatska 2014. – 2020.

O projektu

Trajanje projekta: 1. siječnja 2017. – 1. siječnja 2020.

Opći cilj projekta: Obnova kulturne baštine na otoku Korčuli, Mljetu i Dubrovačkom primorju s ciljem stvaranja integralne kulturno-turističke destinacije

Vrijednost projekta: 32,6 milijuna kuna

Financijska podrška: Europska unija – Operativni program „Konkurentnost i kohezija 2014-2020 (85%)

Projekt provode: Dubrovačko-neretvanska županija, Regionalna razvojna agencija DUNEA, Korčulanska razvojna agencija KORA, Sveučilište u Dubrovniku, Hrvatski restauratorski zavod, Turistička zajednica Dubrovačko-neretvanske županije, Obrt za restauriranje namještaja Depolo, Dominium travel

O projektu

Trajanje projekta: 1. lipnja 2017. – 30. studenoga 2019.

Opći cilj projekta: Istraživanje i promocija rada i djela članova kiparske obitelji Straub koji su tijekom 18. stoljeća djelovali na području današnje Njemačke, Austrije, Slovenije i Hrvatske

Vrijednost projekta: 425.141,00 €

Financijska podrška: Europska komisija, Izvršna agencija za obrazovanje, audiovizualnu i kulturnu politiku, program Kreativna Europa - projekti suradnje, Ministarstvo kulture RH, Bavarsko državno ministarstvo obrazovanja, znanosti i umjetnosti

Projekt provode: Hrvatski restauratorski zavod (vodeći partner), Bayerisches Landesamt für Denkmalpflege, München, Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Sveučilište u Ljubljani, Sveučilište u Grazu

O projektu

Trajanje projekta: 1. siječanj 2014. – 17. rujna 2015.

Opći cilj projekta: Revitalizacija kasnoantičkog obrambenog zida Claustra Alpium Iuliarum na području Hrvatske i Slovenije

Vrijednost projekta: 604.200,48 €

Projekt provode: Zavod za varstvo kulturne dediščine Slovenije, Hrvatski restauratorski zavod, Narodni muzej Slovenije, Udruga Žmergo, Opatija, Primorsko-goranska županija

Financijska podrška: EU Fond za regionalni razvoj (IPA) -Operativni program prekogranične suradnje Slovenija-Hrvatska za programsko razdoblje 2007.-2013. (85%)

O projektu

Trajanje projekta: 1. listopada 2013. – 30. rujna 2015.

Opći cilj projekta: Izrada višejezičnog ilustriranog pojmovnog rječnika iz područja konzerviranja-restauriranja zidnih slika i arhitektonskih površina

Vrijednost projekta: 398.040,00 €

Projekt provode: HAWK Hochschule für angewandte Wissenschaft und Kunst Hildesheim, Universidad Politecnica de Valencia (UPV), Centre Interdisciplinaire de Conservation et Restauration du Patrimoine (CICRP), Marseille, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, University of Malta (UoM), Msida, Art and Design University Cluj-Napoca (UAD), Karabük Üniversitesi (KBU), Karabük, Association of Conservator-Restorers in Bulgaria (ACB), Sofia, Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium, Stuttgart, Akademie der Bildenden Künste Stuttgart, Opificio delle Pietre Dure e Laboratori di Restauro della Fortezza da Basso di Firenze

Financijska podrška: Program Europske unije Kultura 2007-2013 Strand 1.2.1: Co-operation measures (50%)

Go to top