chapter03.jpg

Kamena plastika


Prema ugovoru s firmom Lokošek projekt d.o.o. Hrvatski restauratorski zavod sudjelovao je kao podizvođač u projektu građevinske, statičke i konzervatorsko-restauratorske sanacije velike Onofrijeve fontane u Dubrovniku. U skladu s dogovorenim obvezama u prvoj je fazi radova napravljen arhitektonski snimak, studija povijesnih i konzervatorskih istraživanja te istražni konzervatorsko-restauratorski radovi na kamenoj plastici s prijedlogom konzervatorsko-restauratorskog zahvata.


svjakov_blog

Hrvatski je restauratorski zavod početkom rujna 2012. godine započeo s dokumentacijom, istraživanjima i probnim konzervatorsko-restauratorskim radovima na kamenoj plastici u unutrašnjosti prezbiterija i glavne apside katedrale sv. Jakova u Šibeniku, jednom od najznačajnijih graditeljskih ostvarenja 15. i 16. stoljeća na tlu Hrvatske. Prema planu radova, u idućih sedam godina obnova će obuhvatiti cjelokupno unutrašnje kameno oplošje i kameni inventar katedrale.


synchroshema_s

Hrvatski restauratorski zavod uključen je od 2011. godine u projekt istraživanja sinkrotronskim tehnikama područja zaštite kamenih spomenika kalcijevim oksalatom. Cilj istraživanja optimiziranje je tretmana kamena amonijevim oksalatom kako bi se stvorio zaštitni sloj kalcijeva oksalata na ekonomski prihvatljiviji način od nanošenja pulpe na velike kamene površine. Rezultati ovog istraživanja korišteni su za završnu zaštitu kamena posljednje faze konzervatorsko-restauratorskih radova na peristilu Dioklecijanove palače u Splitu.


peristil_blog

Zahvat cjelovite obnove i prezentacije Peristila jedan je od najopsežnijih konzervatorsko-restauratorskih programa u Hrvatskoj. Projekt započet 2003, čiji se završetak planira potkraj 2012. godine, podijeljen je u više faza, kojima su obuhvaćeni svi segmenti obnove toga najznačajnijeg dijela splitske povijesne jezgre: od sanacije temelja i konstrukcije, preko čišćenja i konzervacije kamena, žbuke i ostalih materijala, do krajnje prezentacije tog slojevitog spomenika. Osim same obnove i novih uvida koji su omogućeni istraživačima i javnosti, taj je projekt važan i zato što je u praksi implementiran nov, znanstveni pristup restauraciji i konzervaciji, čime se Hrvatska priključuje suvremenim pristupima restauraciji i konzervaciji kamena.


narona_blog

Sedamnaest rimskih mramornih skulptura pronađenih prije petnaestak godina u selu Vidu pokraj Metkovića predstavlja vrhunski domet rimskog kiparstva i neprocjenjivu vrijednost za hrvatsku kulturnu baštinu. Skulpture rimske carske obitelji, aristokracije i božanstava stručnjaci datiraju u 1. i 2. stoljeće, a pretpostavlja se da su izvorno bile dio opreme naronitanskoga Augustova hrama.


pil_blog

Kužni pil - zavjetni spomenik Presvetog Trojstva iz 1749. godine, znameniti je simbol Požege i središnja točka grada. Jedan od rijetkih sačuvanih javnih spomenika toga vremena u Slavoniji, Pil Presvetog Trojstva odavno je prepoznat kao važan primjer baroknog kiparstva u Hrvatskoj te je od 19. stoljeća u više navrata obnavljan. Unatoč tome, kameni je materijal spomenika tijekom stoljeća pretrpio mehanička i strukturna oštećenja te ga zbog štetnih atmosferskih utjecaja nije bilo moguće sačuvati na otvorenom prostoru. Stoga je izrađen i na prostor trga postavljen faksimil, a konzervatorski saniran original smješten u mikroklimatski kontrolirane uvjete.

Go to top