chapter10.jpg

Natječaji za radna mjesta


Raspisujemo natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. stručni suradnik za pravne poslove  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

2. stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

3. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

4. glavni knjigovođa (SSS / VŠS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb,

5. suradnik konzervatora kemičara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju Zajedničke stručne službe, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

6. suradnik konzervatora-restauratora: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Vodnjan – Juršići Službe za odjele izvan Zagreba 1 na neodređeno u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Juršići,

7. konzervator-restaurator: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Ludbreg Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Ludbreg,

8. konzervator-restaurator: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir Restauratorskog odjela Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,

9. konzervator-restaurator: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Objavljujemo natječaj za tadno mjesto suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreb 1, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Osijek. Natječaj ostaje otvoren do zaključno 21. rujna 2023.

Tekst natječaja (PDF)


Objavljujemo odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto suradnika konzervatora povjesničara umjetnosti u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine Službe za pokretnu baštinu.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo dluku o obustavi javnog natječaja za radno mjesto stručni savjetnik za pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo odluku o obustavi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto suradnika konzervatora povjesničara umjetnosti u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine Službe za pokretnu baštinu.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo poziv na pisanu provjeru znanja prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 16. lipnja 2023. za radno mjesto stručni savjetnik za pravne poslove - jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Objavljujemo poziv na razgovor prema natječaju od 13. lipnja 2023.  za radno mjesto stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka nenazočnog djelatnika na rad, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Objavljujemo rezultate pisane provjere znanja i poziv na razgovor prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 3. svibnja 2023. godine za radno mjesto pod rednim brojem 3. suradnik konzervatora povjesničara umjetnosti – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Objavljujemo odluku o izboru kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 2. suradnik konzervatora-restauratora – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štafelajno slikarstvo 2 Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)

Go to top