chapter07.jpg

U okviru međunarodnog multidisciplinarnog istraživačkog projekta HEROMAT - Protection of cultural heritage objects with multifunctional advanced materials, čiji je cilj poboljšanje fizičkog stanja nepokretnih spomenika kulture i njihove otpornosti na propadanje, Zavod za gradbeništvo Slovenije predložio je učvršćivač zidnih oslika na osnovi topljivih kalcijevih spojeva. U odnosu na ostale primijenjene učvršćivače, novi konsolidant pokazuje najbolje rezultate pri dubini penetracije u degradirani materijal, bez efekta bijeljenja na površini zidne slike. Testna ispitivanja provedena su na zidnim slikama u crkvi sv. Vincenta u Svetvičentu te u crkvi Marijina navještena u Ljubljani.

Ciklus zidnih slika u crkvi sv. Vincenta u Svetvičentu ističe se po opsežnosti prikaza života sv. Vincenta i navođenjem imena najstarijeg poznatog autora zidnih slika u Istri, Ognobena iz Trevisa. Nove su znanstvene spoznaje utvrdile kako ovaj ciklus zidnih slika, datiran u drugu polovinu 13. st., u ikonografiji i stilu unosi gotičke novine. Provenijencijom se Svetvinčentske zidne slike uklapaju u šire stilske tokove čije izvorište možemo tražiti koliko u Italiji, toliko i u ranogotičkoj umjetnosti Francuske i Španjolske. Njihov naručitelj nije benediktinski red, već najvjerojatnije porečki biskup ili obitelj Castropola.

Zbog iznimno lošeg stanja zidnog oslika u crkvi sv. Vincenta Hrvatski restauratorski zavod angažiran je na provedbi konzervatorsko-restauratorskih istraživanja od 2013. godine. Analiza zatečenog stanja pokazala je da su izvorne žbuke mjestimično podbuhle, osipaju se i prijeti im otpadanje, a pigment se mjestimično ljuska ili je pulveriziran. Zbog takvog stanja oslika te u sklopu daljnjih istraživanja, u suradnji s Restauratorskim centrom Zavoda za varstvo kulturne dediščine Slovenije (ZVKDS) i Zavodom za gradbeništvo Slovenije (ZAG), organizirana je stručna radionica na temu čišćenja i učvršćivanja zidnog oslika in situ. Probe čišćenja i konsolidacije zidnog oslika proveli su djelatnici ZVKDS-a pod voditeljstvom Martine Lesar Kikelj te djelatnici HRZ-a pod voditeljstvom Tonija Šaine. Analizu djelovanja i učinkovitosti izabranih materijala za učvršćivanje proveli su djelatnici ZAG-a u suradnji sa Sabinom Kramar, Andrejom Pondelak i Lukom Škrlep.

Fotoalbum

Zbog gubitka kohezije koja je posljedica propadanja, zidne slike konsolidiraju se različitim učvršćivačima. Prvenstveno zbog svoje kompatibilnosti najprikladniji su učvršćivači na bazi vapna. Trenutačno su u upotrebi učvršćivači na osnovi nanočestica kalcijevog hidroksida raspršenih u različitim alkoholima. U okviru multidisciplinarnog istraživačkog projekta HEROMAT - Protection of cultural heritage objects with multifunctional advanced materials, financiranog od Europske Unije (FP7 program), nedavno je Zavod za gradbeništvo Slovenije, pod vodstvom Andrijane Sever Škapin, predložio učvršćivač na osnovi topljivih kalcijevih spojeva. Do sada su izvedena dva testna ispitivanja na dvjema lokacijama: na zidnim slikama u crkvi sv. Vincenta u Svetvičentu u Hrvatskoj i na zidnim slikama u crkvi Marijina navještena u Ljubljani.

Nanesena su dva ili tri komercijalna učvršćivača (konsolidansa) otopljena u alkoholu, dok je četvrti učvršćivač, u fazi ispitivanja, otopljen u vodi. Prednost novog učvršćivača je lako prodiranje topljivih kalcijevih spojeva dublje u povijesni materijal, u odnosu na dostupne komercijalne učvršćivače. Prije nanošenja i u određenim vremenskim intervalima nakon nanošenja učvršćivača testna polja su ispitivana različitim nedestruktivnim i mikrodestruktivnim metodama kojima je praćena promjena boje, učinkovitost i dubina stvrdnjavanja svakog učvršćivača.

Promjene u čvrstoći materijala nakon primjene učvršćivača određena je nedestruktivnom metodom uzdužnih ultrazvučnih valova kojom je ispitivana površinska tvrdoća i mikrodestruktivnom metodom DRMS (»Drilling Resistance Measurement System«) koja omogućava dubinsko ispitivanje konzistencije (čvrstoće) materijala na osnovu kontinuiranog i neposrednog mjerenja sile bušenja. Prije i nakon učvršćivanja promjena boje površine kontrolirana je upotrebom koloromerije, koja je nedestruktivan način mjerenja vrijednosti boje.

Temeljem ispitivanja uočene su razlike među primijenjenim učvršćivačima u promjeni boje, tvrdoći i dubini penetracije. Novo razvijeni učvršćivač pokazao je najbolje rezultate pri dubini penetracije u degradirani materijal, bez efekta bijeljenja na površini zidne slike.

Toni Šaina

Go to top