chapter08.jpg
Adresa Uprave:

Nike Grškovića 23
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: 01 4684 599
E-adresa: uprava@hrz.hr

Službenik za informiranje: Darko Ivić, telefon: 01 4683 515/1328
E-adresa: divic@hrz.hr

OIB: 08647229584
Matični broj: 01250795

Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka d.d.
Broj kunskog poslovnog računa: 2390001-1100020126
HR IBAN: HR 9723900011100020126
BIC: HPBZHR2X

Kontakte pojedinih organizacijskih jedinica Hrvatskoga restauratorskog zavoda možete pronaći ovdje. Njihove su lokacije označene na karti niže i na većoj karti koja se otvara u novom prozoru.

Google Map
Go to top