chapter01.jpg
Adresa Uprave:

Nike Grškovića 23
10000 Zagreb, Hrvatska

Telefon: 01 4683 515
E-adresa: uprava@hrz.hr

Službenik za informiranje: Igor Atlija, telefon: 01 4683 515/1328
E-adresa: iatlija@hrz.hr

OIB: 08647229584
Matični broj: 01250795

Poslovna banka: Hrvatska poštanska banka d.d.
Broj kunskog poslovnog računa: 2390001-1100020126
HR IBAN: HR 9723900011100020126
BIC: HPBZHR2X

Kontakte pojedinih organizacijskih jedinica Hrvatskoga restauratorskog zavoda možete pronaći ovdje.

Go to top