chapter10.jpg
ivanic_miljanski_naslov

Hrvatski restauratorski zavod predstavlja interaktivnu prezentaciju obnove zidnih slika u unutrašnjosti kasnogotičke kapele Sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom. Istraživanja i sustavni radovi na otkrivanju i zaštiti zidnih slika, koje su bile prekrivene višeslojnim naknadnim vapnenim premazima te reintegraciji slikanog sloja, odvijali su se u razdoblju od 2009. do 2011. godine, a proveo ih je Odjel za zidno slikarstvo i mozaik HRZ-a

Iako mjestimice i znatnije oštećene, zidne slike u kapeli Sv. Ivana u Ivaniću Miljanskom očuvane su na južnom pročelju lađe, svetišnom svodu i svim nutarnjim zidovima, osim na zapadnome lađnom zidu koji je srušen tijekom prigradnje zvonika kapeli u 19. stoljeću.

ivanic_miljanski_uvod

Slike su djelo radionice dvojice majstora: Majstora Srednje Vasi pri Šenčurju i Žirovneškoga majstora, koja je radila za grofove Celjske tijekom četrdesetih i pedesetih godina 15. stoljeća, pretežito na njihovim posjedima u Sloveniji. Pretpostavlja se da su slike dar crkvi grofa Fridrika II Celjskog, u čijem su posjedu bili tadašnje vrbovečko vlastelinstvo i župa sv. Katarine u Zagorskim selima s filijalnom kapelom sv. Ivana.

Prezentacija provedenih istraživanja i radova na zidnim slikama u kapeli objedinjuje izvješća o laboratorijskim analizama, stručne publikacije, grafičku dokumentaciju, interaktivne panorame te fotogaleriju.

Go to top