chapter07.jpg

portal 13s U trinaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je deset znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama zaštite kulturne baštine. Četiri su izvorna znanstvena rada, dva prethodna priopćenja, dva pregledna i dva stručna rada.

U dvanaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je dvanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama zaštite kulturne baštine. Četiri su izvorna znanstvena rada, tri prethodna priopćenja, tri pregledna i dva stručna rada.

U jedanaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je jedanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Sedam je izvornih znanstvenih radova, jedno prethodno priopćenje, jedan pregledni te dva stručna rada.

mPublikacija predstavlja rezultate višegodišnjih arheoloških istraživanja na kasnosrednjovjekovnom starom gradu Bariloviću. Interpretiranjem pokretnih nalaza i odnosa građevnih struktura vrijedni su podaci dobiveni za rekonstrukciju građevnih faza grada i života u njemu. Stari se grad Barilović donedavno smatrao primjerom krajiške utvrde 16. stoljeća. Istraživanjima praćena zaštitnim radovima koje Hrvatski restauratorski zavod kontinuirano provodi od 1998. godine utvrđeno je kako je grad izgrađen sredinom 15. stoljeća.

Go to top