chapter08.jpg

U četrnaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je dvanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama zaštite kulturne baštine. Šest su izvorni znanstveni radovi, dva su prethodna priopćenja, jedan je pregledni rad i tri su stručna.

portal 13s U trinaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je deset znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama zaštite kulturne baštine. Četiri su izvorna znanstvena rada, dva prethodna priopćenja, dva pregledna i dva stručna rada.

U dvanaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je dvanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama zaštite kulturne baštine. Četiri su izvorna znanstvena rada, tri prethodna priopćenja, tri pregledna i dva stručna rada.

U jedanaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je jedanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Sedam je izvornih znanstvenih radova, jedno prethodno priopćenje, jedan pregledni te dva stručna rada.

Go to top