chapter05.jpg

Opće informacije

Zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu u organizaciji i provođenju studentske prakse Hrvatski restauratorski zavod sudjeluje u obrazovanju i usavršavanju budućih stručnjaka na području konzervatorsko-restauratorske djelatnosti te uspješno surađuje s mnogobrojnim hrvatskim i inozemnim sveučilištima.

U skladu sa svojim mogućnostima Hrvatski restauratorski zavod studentima pruža priliku da na primjerenoj razini sudjeluju u izvršenju konzervatorsko-restauratorskih programa kako bi stekli nova i nadogradili već usvojena znanja i vještine radeći s iskusnim stručnjacima na istraživanju, zaštiti i obnovi vrhunskih djela kulturne baštine.

Praktična nastava provodi se u skladu s nastavnim programom studija. Po završetku studentske prakse Hrvatski restauratorski zavod izdaje Sveučilištu/ studentu Potvrdu o obavljenoj studentskoj praksi.

Kako se prijaviti za obavljanje studentske prakse u Hrvatskom restauratorskom zavodu?

Molba za obavljanje studentske prakse treba sadržavati:

  • motivacijsko pismo studenta (s podacima o upisanoj godini studija te o kolegiju za koji se prijavljuje praksa),
  • životopis studenta,
  • potvrdu o pohađanju studija (npr. kopija prve stranice indeksa).
Molbe se šalju početkom akademske godine na niže navedenu adresu.

Kontakt

Hrvatski restauratorski zavod
Iskra Karniš Vidovič, voditeljica Odsjeka za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju
Nike Grškovića 23, p.p. 23
10000 Zagreb
Tel: 01 46 93 870
Faks: 01 46 83 289
E-mail: ikarnis@hrz.hr

Go to top