chapter07.jpg

Knjižnica Hrvatskog restauratorskog zavoda osnovana je 2003. godine kao specijalna knjižnica poluotvorenoga tipa čiji je fond namijenjen prvenstveno restauratorima, konzervatorima te muzejskim djelatnicima, profesorima i studentima koji se bave zaštitom i očuvanjem kulturne baštine. Dio knjižničnog fonda čini naslijeđena građa iz dviju institucija koje su 1997. godine spojene u Hrvatski restauratorski zavod: Zavoda za restauriranje umjetnina i Restauratorskog zavoda Hrvatske.

Danas se knjižnični fond sastoji od približno 10.000 stručnih monografskih naslova te 137 naslova serijskih publikacija (41 naslov domaćih, 32 naslova stranih publikacija u redovnoj nabavi te 64 naslova prekinutih godišta).

Središnja knjižnica smještena je na adresi Zmajevac 8 u Zagrebu, a ogranci se nalaze na 19 lokacija u Zagrebu, Ludbregu, Osijeku, Juršićima, Rijeci, Zadru, Splitu i Dubrovniku.

Kontakt:

Ljiljana Nofta
voditeljica Knjižnice Hrvatskog restauratorskog zavoda
Zagreb, Zmajevac 8
Tel.: 01 4683 515, lok. 1312
Faks: 01 4683 517
E-adresa: ljnofta@hrz.hr

Digitalni katalog Knjižnice Hrvatskog restauratorskog zavoda

Poveznica hrz.zaki.com.hr omogućuje direktan ulaz u digitalni knjižnični katalog Hrvatskog restauratorskog zavoda u kojem je upisan dio fonda Knjižnice Hrvatskog restauratorskog zavoda. Digitalni knjižnični katalog dio je mreže Knjižnica grada Zagreba. Osnovne upute za pretraživanje dostupne su na sučelju kataloga.

Uvjeti i način poslovanja Knjižnice

Upis

Fizička osoba upisuje se osobno, na temelju isprave kojom potvrđuje svoj status i mjesto boravka (osobna iskaznica).

Radno vrijeme i usluge knjižnice

Radno vrijeme poslovanja s vanjskim korisnicima je radnim danom od 8 do 14 sati.

Korisnik može osobno ili elektroničkom poštom zatražiti provjeru manjeg broja bibliografskih  informacija na temelju kataloga Knjižnice (odgovor se dobiva u roku od tri dana). Korisnik može dobiti i pomoć u pretraživanju kataloga.

Posudba

Rok posudbe je 10 dana, no može biti određen kraći ili duži rok posudbe. Korisnik može zatražiti produženje roka posudbe.Istovremeno se mogu posuditi tri sveska. Korisnik se zadužuje na propisanom obrascu, kojeg vlastoručno potpisuje.

Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa:

  • sva izdanja tiskana prije 1945. godine,
  • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge,
  • priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i sl.),
  • serijske publikacije i elaborati.

U iznimnim slučajevima može se na temelju posebnog, pisanog zahtjeva odobriti posudba spomenute građe izvan knjižnice. U tom je slučaju obvezno izraditi ugovor o posudbi s popisom posuđene građe i naznakom vremena posudbe. Voditeljica knjižnice ima pravo ograničiti i isključiti iz posudbe izvan knjižnice i građu koja nije gore navedena. Voditeljica knjižnice može tražiti povrat posuđene građe i prije isteka utvrđenog roka. Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige na vrijeme mogu privremeno ili stalno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan knjižnice.

Dužnosti korisnika

Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Zabranjeno je grubo listanje, savijanje i trganje listova, pisanje i podvlačenje ili bilo kakvo označavanje. Korisnik je dužan knjižnici nadoknaditi štetu ako se utvrdi da je izgubio, otuđio ili oštetio knjigu. Korisnik je dužan prilikom korištenja građe obavezno poštivati odredbe iz Zakona o autorskim pravima.

Umnožavanje građe

Na temelju pisanog zahtjeva za osobne potrebe, korisnik može fotokopirati do 30 stranica građe. Zbog zaštite građe zabranjuje se fotokopiranje osobito vrijedne, oštećene i restaurirane građe.

Razmjena

Hrvatski restauratorski zavod održava razmjenu publikacija (časopisa i knjiga) sa srodnim hrvatskim i inozemnim ustanovama. Razmjenu vodi Knjižnica.

Ukoliko je Vaša ustanova zainteresirana za razmjenu publikacija, javite se na ljnofta@hrz.hr, a o našim izdanjima informirajte se ovdje.

Preporučeni e-izvori za dodatna pretraživanja

 

Go to top