chapter08.jpg

Knjižnica Hrvatskog restauratorskog zavoda osnovana je 2003. godine kao specijalna knjižnica poluotvorenoga tipa čiji je fond namijenjen svim djelatnicima HRZ-a, kao i restauratorima, konzervatorima, muzejskim djelatnicima, profesorima i studentima u svim srodnim institucijama koje se bave zaštitom i očuvanjem kulturne baštine.

Dio knjižničnog fonda čini naslijeđena građa iz dviju institucija koje su 1997. godine spojene u Hrvatski restauratorski zavod: Zavoda za restauriranje umjetnina i Restauratorskog zavoda Hrvatske.

Aktualni knjižnični fond sastoji od desetak tisuća stručnih monografskih naslova te stotinjak naslova serijskih publikacija (41 naslov domaćih, 32 naslova stranih publikacija u redovitoj nabavi te 64 naslova prekinutih godišta).

Središnja knjižnica smještena je na adresi Zmajevac 8 u Zagrebu, a knjižnične sastavnice nalaze se na 14 lokacija u Zagrebu te u Ludbregu, Osijeku, Juršićima, Rijeci, Zadru, Šibeniku, Splitu i Dubrovniku.

Kontakt:

Ljiljana Nofta
voditeljica Knjižnice Hrvatskog restauratorskog zavoda
Zagreb, Zmajevac 8
E-adresa: ljnofta@hrz.hr

Digitalni katalog Knjižnice Hrvatskog restauratorskog zavoda

Ova poveznica omogućuje direktan ulaz u digitalni knjižnični katalog Hrvatskog restauratorskog zavoda u kojem je upisan dio fonda Knjižnice Hrvatskog restauratorskog zavoda. Digitalni knjižnični katalog dio je mreže Knjižnica grada Zagreba. Osnovne upute za pretraživanje dostupne su na sučelju kataloga.

Uvjeti i način poslovanja Knjižnice

Upis

Fizička osoba upisuje se osobno, na temelju isprave kojom potvrđuje svoj status i mjesto boravka (osobna iskaznica).

Radno vrijeme i usluge knjižnice

Radno vrijeme poslovanja s vanjskim korisnicima je radnim danom od 9 do 14 sati.

Korisnik može osobno ili elektroničkom poštom zatražiti provjeru manjeg broja bibliografskih informacija na temelju kataloga Knjižnice (odgovor se dobiva u roku od tri dana). Korisnik može dobiti i pomoć u pretraživanju kataloga.

Posudba

Rok posudbe je deset dana, no može biti određen kraći ili dulji rok. Korisnik može zatražiti produljenje roka posudbe. Istovremeno se mogu posuditi tri sveska. Korisnik se zadužuje na propisanom obrascu, koji vlastoručno potpisuje.

Izvan knjižnice ne posuđuje se sljedeća građa:

  • sva izdanja tiskana prije 1945. godine
  • knjige koje sadrže vrijedne likovne priloge
  • priručnici (enciklopedije, leksikoni, rječnici, bibliografije i sl.)
  • serijske publikacije i elaborati.

U iznimnim slučajevima može se na temelju posebnog, pisanog zahtjeva odobriti posudba spomenute građe izvan knjižnice. U tom je slučaju obavezno sastaviti ugovor o posudbi s popisom posuđene građe i naznakom vremena posudbe. Voditeljica knjižnice ima pravo ograničiti i isključiti iz posudbe izvan knjižnice i građu koja nije ovdje navedena. Također može tražiti povrat posuđene građe i prije isteka utvrđenog roka. Korisnici koji učestalo ne vraćaju posuđene knjige na vrijeme, mogu privremeno ili stalno izgubiti pravo na posudbu knjiga izvan knjižnice.

Međuknjižnična posudba stručnih knjiga te stručnih i znanstvenih članaka moguća je uz posredovanje Knjižnice HRZ-a, i to besplatno iz fonda Nacionalne i sveučilišne knjižnice, kao i iz drugih knjižnica u Hrvatskoj te uz naknadu prema cjeniku NSK-a, iz inozemstva. Iznimno se do kraja 2025. mogu besplatno nabaviti stručni i znanstveni članci preko platforme RAPIDILL.

Dužnosti korisnika

Korisnik je dužan pažljivo postupati s građom koja mu je dana na korištenje. Zabranjeno je grubo listanje, savijanje i trganje listova, pisanje i podvlačenje ili bilo kakvo označavanje. Korisnik je dužan knjižnici nadoknaditi štetu ako se utvrdi da je izgubio, otuđio ili oštetio knjigu. Uz to, dužan je pri korištenju građe poštovati odredbe iz Zakona o autorskim pravima.

Umnožavanje građe

Na temelju pisanog zahtjeva za osobne potrebe, korisnik može fotokopirati do 30 stranica građe. Zbog zaštite građe zabranjuje se fotokopiranje osobito vrijedne, oštećene i restaurirane građe.

Razmjena

Hrvatski restauratorski zavod održava razmjenu publikacija (časopisa i knjiga) sa srodnim hrvatskim i inozemnim ustanovama. Razmjenu vodi voditeljica Knjižnice HRZ-a..

Ako je Vaša ustanova zainteresirana za razmjenu publikacija, javite se na ljnofta@hrz.hr, a o našim izdanjima informirajte se ovdje.

Preporučeni e-izvori za dodatna pretraživanja

Go to top