chapter05.jpg

Papir i koža


globus_blog

Uobičajeno je da u restauratorsku radionicu specijaliziranu za predmete od papira pristižu knjige, dokumenti, akvareli i crteži, no rad na globusu za restauratora je veoma rijedak, zahtjevan i izazovan posao. Ovdje donosimo kratku povijest i strukturalni prikaz globusa te sve faze konzervatorsko-restauratorskih radova provedenih na globusu Zemlje (1835) i globusu neba (1770) Roberta de Vaugondya, geografa Luja XV, iz knjižnice franjevačkog samostana Male braće u Dubrovniku.


franjevci_blog

Vrijedna grafika dotada nepoznatog autora iz 17. stoljeća slučajno je pronađena u samostanu Sv. Frane na Obali u Splitu u vrlo lošem stanju te je zahtijevala hitnu konzervatorsko-restauratorsku intervenciju. Premda je riječ o čestoj temi unutar franjevačke ikonografije, pronađena grafika znatan je doprinos umjetničkoj baštini, zbog neobično velikih dimenzija grafike - nastala je spajanjem više grafičkih listova. Takva kompozicija uvjetovala je i prilagodbu konzervatorsko-restauratorskog zahvata koji su proveli stručnjaci Hrvatskog restauratorskog zavoda tijekom 2007. godine. Naknadnom povjesničko-umjetničkom obradom grafika je pripisana talijanskom majstoru Giovanniju Battisti Bonaciniju.


Rodoslovlje obitelji Ohmučević

ohmucevic_blog

»Veličanstveni falsifikat« rodoslovlja obitelji Ohmučević iz 16. stoljeća, koji prema mišljenju povjesničara predstavlja početak ilirske heraldike, obnovljen je u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Dokument ispisan na papiru bio je znakovito zalijepljen na poleđinu slike Lovre Dobričevića iz 15. stoljeća s prikazom bosanskog kralja u liku donatora. Rodoslovlje je zaprimljeno u radionicu u vrlo lošem stanju te su zahtjevni konzervatorsko-restauratorski postupci primijenjeni u odvajanju povelje od drvene podloge slike te u njezinoj obnovi i zaštiti.

Go to top