chapter05.jpg

Članovi Upravnog vijeća Hrvatskoga restauratorskog zavoda:

  • Marica Mikec, dipl. iur., Ministarstvo kulture RH
  • izv. prof. art. Tomislav Buntak, Akademija likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebu
  • Katarina Bence, dipl. ing. građ.
  • Igor Mihajlović, dipl. arheo. i pov., predstavnik stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
  • Jovan Kliska, predstavnik radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda
  • Ivana Sambolić, predstavnica stručnih radnika Hrvatskog restauratorskog zavoda

Sjednice Upravnog vijeća Zavoda:

Go to top