chapter05.jpg

Kao tijelo javnog sektora, Hrvatski restauratorski zavod nastoji svoje mrežnestranice učiniti pristupačnima u skladu sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/2019) kojim je nacionalno zakonodavstvo preuzelo Direktivu (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća od 26. listopada 2016. o pristupačnosti mrežnih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora.

Stupanj usklađenosti

Mrežne stranice Hrvatskog restauratorskog zavoda djelomično su usklađene sa Zakonom o pristupačnosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora Republike Hrvatske (NN 17/2019) zbog manjih neusklađenosti koje su navedene u nastavku.

Nepristupačan sadržaj

Prema Zakonu o pristupačnosti (NN 17/2019), četiri opća zahtjeva za osiguranje pristupačnosti su mogućnost opažanja, operabilnost, razumljivost i stabilnost, a sadržaj naveden u nastavku nepristupačan je zbog sljedećih razloga:

  • mogućnost opažanja: audio i video sadržaj nema tekstualne opise
  • tekstualni sadržaj nema zvučne alternative
  • operabilnost: mehanizam za povećanje ili smanjenje veličine pisma
  • razumljivost: poveznice se ne otvaraju u istom prozoru.

Navedeni sadržaji nisu prilagođeni zbog nerazmjernog opterećenja u vezi s člankom 5. Direktive (EU) 2016/2102. Naime, sustav za upravljanje sadržajem Zavoda starijeg je datuma, a njegovo potpuno usklađivanje sa Zakonom o pristupačnosti (NN 17/2019) zahtijeva tehničko preoblikovanje koje će biti provedeno čim se steknu financijski uvjeti.

Zakon o pristupačnosti (NN 17/2019) ne primjenjuje se na arhivske objave i dokumente (sadržaje objavljene prije 23. rujna 2019.) te na reprodukcije predmeta iz zbirki baštine.

Podizanje razine pristupačnosti i prilagodba mrežnih stranica

S ciljem podizanja razine pristupačnosti, mrežne stranice Hrvatskog restauratorskog zavoda formirane su u skladu sa smjernicama WCAG2, povećan je kontrast, tekstovi su poravnati nalijevo i korišten je font bez serifa.

Prema Zakonu o pristupačnosti (NN 17/2019), djelatnici Hrvatskog restauratorskog zavoda prošli su edukaciju o digitalnoj pristupačnosti koju je organizirao Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva i Državna škola za javnu upravu.

Priprema ove izjave o pristupačnosti

Ova je izjava pripremljena 20. rujna 2020. godine prema Predlošku izjave o pristupačnosti koji je u sklađen s Direktivom (EU) 2016/2102 Europskog parlamenta i Vijeća o pristupačnosti internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora, a utvrđen je Provedbenom odlukom Komisije (EU) 2018/1523.

Za pripremu ove izjave korištene su metoda samoprocjene i metoda testiranja pristupačnosti alatima Web Accessibility Checker, Web Accessibility Evaluation Tool (WAVE) i SortSite - Accessibility Checker and Validator.

Ova je izjava posljednji put revidirana dana 2. rujna 2023. godine.

Povratne informacije i podaci za kontakt

Molimo korisnike ovih mrežnih stranica da ako primijete neusklađen sadržaj koji nije obuhvaćen ovom Izjavom, o tome obavijeste Hrvatski restauratorski zavod. Sve upite o pristupačnosti mrežnih stranica korisnici mogu uputiti na elektroničku adresu: uprava@hrz.hr.

Postupak praćenja provedbe propisa

Povjerenik za informiranje Republike Hrvatske je tijelo nadležno za praćenje usklađenosti mrežnih stranica i programskih rješenja za pokretne uređaje tijela javnog sektora sa zahtjevima pristupačnosti, kao i za nadzor nad provedbom Zakona.

U slučaju nezadovoljavajućih odgovora na obavijest ili zahtjev za povratne informacije o pristupačnosti ovih mrežnih stranica, korisnici se mogu obratiti povjereniku za informiranje na elektroničku adresu: pristupacnost@pristupinfo.hr.

Go to top