chapter03.jpg

Zajednička stručna služba Hrvatskog restauratorskog zavoda sastoji se od Prirodoslovnog laboratorija, Informacijsko-dokumentacijskog odjela, Arhiva, Knjižnice i Fotolaboratorija. Oni svojim aktivnostima prate sve organizacijske jedinice unutar Zavoda.

Kao slijednik Venecijanske povelje te prema Zakonu o zaštiti kulturnih dobara obveza Hrvatskog restauratorskog zavoda je voditi dokumentaciju kao jednu od svojih temeljnih djelatnosti.

Specijalni softver Zavoda pod imenom BREUH (Baza restauratorski evidentiranih umjetnina Hrvatske) predviđa pohranu dokumentacije u elektronskom obliku, dok stara dokumentacija i ona koja se arhivira u papirnatom obliku ostaje u nadležnoj arhivskoj zbirci.

Najranija sačuvana pisana dokumentacija potječe iz 1916. g. i čuva se u arhivu dokumentacije pokretne baštine na adresi Zmajevac 8 u Zagrebu.

S obzirom na to da Zavod za obavljanje djelatnosti koristi prostore na ukupno 26 lokacija, te da nema uvjete za jedinstveni, centralni arhiv ustanove, arhivi su razmješteni na lokacijama pojedinih Službi:

 • Arhiv urudžbenog zapisnika i centralni arhiv, Grškovićeva 23, Zagreb
 • Arhiv financijsko-računovodstvene dokumentacije, Grškovićeva 1, Zagreb
 • Arhiv dokumentacije nepokretne baštine, Ilica 44, Zagreb
 • Arhiv dokumentacije pokretne baštine, Zmajevac 8, Zagreb
 • Arhiv Službe za arheologiju, Kožarska 15, Zagreb
 • Ostali arhivi prema lokacijama u RH (Split, Dubrovnik, Osijek, Ludbreg, Rijeka, Vodnjan-Juršići, Zadar)

Korištenje dokumentacijske građe

Izvorna građa dokumentacijskih zbirki daje se na uvid u prostorima Hrvatskog restauratorskog zavoda i ne može se posuđivati niti iznositi izvan ustanove. Fotokopije i digitaliziranu građu moguće je dobiti na korištenje uz obvezu poštivanja zakonom propisanih autorskih prava.

Pristupanje informacijama, uključivo dokumentaciji Zavoda, provodi se u skladu sa Zakonom o pravu na pristup informacijama, i posredstvom Službenika za informiranje.

Obrazac zahtjeva korisnika za pristupanje i korištenje informacija Zavoda na hrvatskom ili na engleskom jeziku možete poslati izravno Službeniku za informiranje.

Konzultirati se možete neposredno s djelatnicima Zavoda:

 • Igor Atlija, voditelj Arhiva i službenik za informiranje
  tel.: 01 4683 515/1328, iatlija@hrz.hr

pokretnu baštinu:

 • Martina Wolff Zubović, voditeljica Odjela za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine
  tel.: 01 4683 515/1327, telefaks: 01 4683 517, mwolf@hrz.hr

nepokretnu baštinu:

 • Edita Šurina, konzervator povjesničar umjetnosti, Odjel za konzervatorsku dokumentaciju nepokretne baštine
  tel.: 01 4886 994/1211, telefaks: 01 4813 194, esurina@hrz.hr

kopnenu arheološku baštinu:

 • Denis Jakopović, konzervator tehničar fotograf, Odjel za podvodnu arheologiju

tel.: 01 6156 764, telefaks: 01 6116 848/1410, djakopovic@hrz.hr

 • Marjana Krmpotić, konzervator dokumentarist, Odjel za kopnenu arheologiju
  tel.: 01 4813 191/1717, telefaks: 01 4810 084, mkrmpotic@hrz.hr

podvodnu arheološku baštinu:

 • Denis Jakopović, konzervator tehničar fotograf, Odjel za podvodnu arheologiju
  tel.: 01 6156 764, telefaks: 01 6116 848/1410, djakopovic@hrz.hr
Go to top