chapter08.jpg

Višegodišnji složeni konzervatorsko-restauratorski radovi na zidnim slikama u svetištu župne crkve Gospe od Šunja na Lopudu dovršeni su 2019. godine. Oslici su otkriveni 2006. godine tijekom radova na inventaru crkve i od tada su djelatnici Odjela za zidno slikarstvo i mozaik Hrvatskog restauratorskog zavoda provodili istraživanja i radove u svrhu njihove obnove i prezentacije.

Crkva Gospe od Šunja, sagrađena na prijelazu 11. u 12. stoljeće kao zavjetna kapela te dograđena i preuređena u 15. stoljeću u župnu crkvu, nalazi se na istočnoj strani otoka Lopuda. Toj velikoj jednobrodnoj crkvi poslije su dodane dvije bočne kapele (1527. i 1632. godine). Uz bogat i vrsno izrađen polikromirani i kameni inventar, njezinim vrijednostima sada se pribraja i obnovljeni oslik svetišta.

Zidni oslik u svetištu očuvan je na njegovu južnom zidu, u dijelu ispod kamenog vijenca, te na dva omanja fragmenta na sjevernom zidu. Dio je dekorativne opreme svetišta i nastavlja se na bogatu dekoraciju drvenog oltara i nebnice bačvastog svoda koja završava na mjestu na kojem oslik počinje. Oslikane površine omeđene su naslikanim polupilastrima i podijeljene na polja osmerokutnih i šesterokutnih okvira u kojima su prikazi tema iz Kristova života, od djetinjstva do uskrsnuća.

Fotoalbum

U donjoj zoni zida, gdje su veća oštećenja, prepoznaje se samo fragmentarno očuvan prikaz evanđelista Marka s lavom, a ispod je naslikana arhitektonska dekoracija s marmoriziranim ukladama. Unutar prozorske niše nalaze se prikazi dvaju likova, od kojih je po svojim atributima prepoznat sv. Nikola, dok ikonografsko tumačenje drugoga lika nije moguće odrediti zbog velikih oštećenja. U tjemenu niše naslikana je glavica kerubina kao iluzionistički reljefni prikaz. Na sjevernom zidu sačuvana su dva manja fragmenta oslika. Jedan je iznad četvrtaste niše s profiliranom kamenom gredom, a drugi prikazuje sićušni lik koji je vjerojatno pripadao gornjem tematskom nizu scena. Pretpostavlja se da su to bili prikazi iz Gospina života, što bi odgovaralo i titularu crkve. Zasad nije moguće točno datirati vrijeme nastanka zidnog oslika, no prema oblikovnim i stilskim karakteristikama moguće ga je povezati s radovima u crkvi tijekom prva tri desetljeća 17. stoljeća, kad je u vrijeme biskupa Brautića podignuta i bočna kapela Svetoga Križa.

Valja istaknuti da je zidna slika u svetištu Gospe od Šunja nastala kao dio koncepta likovnog opremanja svetišta te s drvenim oltarom i kasetiranom nebnicom iskazuje bogatstvo i mar lopudskih bratima.

Go to top