chapter05.jpg

Zidno slikarstvo i mozaik


slum_blog

Zidni oslik svetišta crkve Sv. Mateja u Slumu iz 16. stoljeća s prikazima starozavjetnih proroka i crkvenih velikodostojnika, alegorija i kristološkog ciklusa bio je skriven preslikom te zbog dugotrajne izloženosti vlazi i statičkih pomaka prekriven mrljama i ispresijecan sitnim pukotinama. Višegodišnjim konzervatorsko-restauratorskim postupcima otklonjen je dotok vlage u građevinu, provedene su mjere zaštite od daljnjeg propadanja na žbukanim slojevima i slikanom sloju, koji je naposljetku reintegriran u svrhu čitljivosti izvorne kompozicije.


Zidni oslik u kapeli Sv. Jelene u Oprtlju

svjelena_blog

Romanička kapela Sv. Jelene pokraj Oprtlja jedna je u nizu istarskih crkava s vrijednim zidnim oslikom iz kasnosrednjovjekovnog razdoblja. Zidne slike u apsidi i na trijumfalnom luku djelo su majstora Klerigina II. (Cleriginus II.) iz Kopra naslikane u prvoj polovici 15. stoljeća. Restauratori su zatekli slike s teškim oštećenjima - široke i duboke pukotine presijecale su zidnu sliku u apsidi na nekoliko mjesta, a među brojnim lakunama oštećenih žbukanih slojeva neke su otkrivale i kamenu građu. Na određenim mjestima zidne su slike bile i naknadno preslikane tvrdim i za podlogu čvrsto vezanim preslikom. Složeni konzervatorsko-restauratorski postupci uslijedili su na sanaciji građevine, uklanjanju naknadno nanesenih žbuka i naliča na unutrarnjim zidovima te zaštiti, konsolidaciji i reintegraciji izvornih slojeva.


lepoglava_blog

Tijekom građevinskih radova 2006. godine u prostoriji na prvom katu sjevernog krila bivšeg pavlinskog samostana u Lepoglavi, pri uklanjanju jednog od pregradnih zidova otkriven je fragment svodne zidne slike izrađen tehnikom vapnenog freska (Kalkfreskomalerei) dimenzija 380×35/40 cm. Očuvan samo u širini i dužini pregradnog zida, nekoć je bio dio većeg oslikanog medaljona na svodu prostorije, na što su upućivali ostaci stucco profilacije na rubovima fragmenta. Višestruki slojevi naliča zatečeni na slikanom sloju ukazuju na to da je i prije podizanja pregradnog zida bio skriven.


varazdin_blog

Svod barokne crkve Sv. Florijana u Varaždinu krasi šest medaljona oslikanih fresco secco tehnikom. Sve do početka sustavnih konzervatorsko-restauratorskih radova 2008. godine, svod je bio preslikan bojenim slojem dekorativnih motiva, vjerojatno iz 19. stoljeća, te dvama starijim vapnenim premazima. Uklanjanjem preslika otkrivene su slikane scene sa stilskim obilježjima baroka, koje su prema načinu građenja crteža i morfologije likova pripisane varaždinskom slikaru Blažu Gruberu.


tabor-oslik_blog

U sklopu sveobuhvatnih radova na obnovi Velikog Tabora 2008. godine otkriveni su tragovi zidnoga oslika iz prve polovice 19. stoljeća na dvama zidovima jedne prostorije u sjevernom krilu dvorca. Dekorativni oslik s biljnim i vitičastim motivima bio je prekriven slojem bijelih vapnenih naliča. Radovi na uklanjanju naknadno dodanih žbuka i vapnenih premaza te na zaštiti i rekonstrukciji izvornog oslika započeti su 2009. godine i još su u tijeku.

Go to top