chapter04.jpg

Kamena plastika


svvlaho_blog

Dubrovačka crkva Sv. Vlaha, djelo venecijanskog kipara i graditelja Marina Gropellija, vrhunski je spomenik barokne arhitekture i dokument velike obnove grada s kraja 17. i početka 18. stoljeća. Ožiljci vremena urezani u znameniti simbol grada nagovijestili su potrebu za opsežnim programom obnove, započetim na najugroženijim skulpturalnim i arhitektonskim dijelovima crkve te izradom sveobuhvatne dokumentacije.

Go to top