chapter05.jpg

Slikarstvo


pontalti_blog

Konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na slici i ukrasnom okviru oživljen je izvorni izgled portreta hvarskog biskupa Joakima Marije Pontaltija iz Biskupskog muzeja u Hvaru, djela nepoznatog venecijanskog slikara iz druge polovice 18. stoljeća. Stanje umjetnine bilo je znatno ugroženo deformacijom platna te osipanjem slikanog sloja.


tintoretto-bol_blog

Oltarna pala Bogorodica s djetetom i svetima Katarinom, Magdalenom, Petrom, Dominikom, Pavaom i Andrijom, naslikana za glavni oltar bolske dominikanske crkve Sv. Marije, djelo je iz radionice velikog majstora cinquecenta, Jacopa Tintoretta. Pala je restaurirana 2003. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu, a povod restauraciji bila su oštećenja na slici, nečitkost izvornog slikarskog izraza uzrokovana višekratnim ''popravcima'' tijekom 19. i 20. stoljeća te nataložena nečistoća.


Poliptih Girolama da Santa Crocea na Visu

santacroce_blog

U župnoj crkvi Uznesenja Blažene Djevice Marije u Visu čuvaju se ulomci poliptiha koji je nekada krasio glavni oltar crkve, čiji je autor renesansni slikar Girolamo da Santa Croce. Sačuvana polja poliptiha, među kojima je i velika središnja kompozicija s prikazom svetog razgovora, s dijelovima drvene arhitekture poliptiha obnavljana su u Hrvatskom restauratorskom zavodu 2001. i 2002. godine.

Go to top