chapter08.jpg
pontalti_naslov

Konzervatorsko-restauratorskim zahvatima na slici i ukrasnom okviru oživljen je izvorni izgled portreta hvarskog biskupa Joakima Marije Pontaltija iz Biskupskog muzeja u Hvaru, djela nepoznatog venecijanskog slikara iz druge polovice 18. stoljeća. Stanje umjetnine bilo je znatno ugroženo deformacijom platna te osipanjem slikanog sloja.

Karmelićanin Joakim Maria Pontalti (Gioacchino Maria Pontalti, Verona, 1709 – ?, 1772) nakon trideset godina službe u redu postao je 1761. godine 42. hvarski biskup. Godine 1767, kada napušta biskupski položaj, nastaje njegov portret, koji se danas čuva u knjižnici biskupije u Hvaru. Portret je djelo nepoznatog venecijanskog slikara 18. stoljeća.

pontalti

Slikan tehnikom ulja na platnu, portret prikazuje biskupa za radnim stolom, pogleda usmjerena u promatrača. Na stolu se nalaze biskupska mitra, zvonce, naočale i knjiga koju biskup drži desnom rukom. Slika je uokvirena drvenim profiliranim, rezbarenim i pozlaćenim ukrasnim okvirom.

Stanje slike prije konzervatorsko-restauratorskog zahvata

Na poleđinu podokvira bila je fiksirana lesonitna ploča, koja je ublažila utjecaj naglih promjena relativne vlažnosti zraka na sliku. Zbog visokog stupnja degradacije crvotočinom, drveni podokvir više nije pružao slici dovoljnu potporu, zbog čega se platno ovjesilo, tj. nije bilo dovoljno napeto. Na rubnim dijelovima ono je bilo izrazito trošno, što je dodatno pridonijelo slabljenju veze s podokvirom i deformiranju slike. Na donjem rubnom dijelu slike uočavale su se izrazite deformacije platna i nestabilnost slikanog sloja. Zatečeni sloj laka poprimio je žućkasti ton i izmijenio izgled slike.

Fotoalbum

Drvo ukrasnog okvira također je znatno oštećeno djelovanjem crvotočine. Bilo je nestabilno i osipalo se na dodir te mu je bila nužna konsolidacija.Spojevi letvi okvira bili su oslabljeni, a u zoni spojeva su djelomično ili u cijelosti nedostajale rezbarije. Na površini okvira uočavao se niz manjih oštećenja preparacije i izvorne polimentne pozlate, dok je na istaknutim dijelovima pozlata otpala uslijed rukovanja i brisanja pri čišćenju. Na cijeloj njezinoj površini bile su sitne tamne mrlje, ostaci izmeta insekata.

Restauratorski postupci

Tijekom 2006. godine u Restauratorskom odjelu u Splitu Hrvatskog restauratorskog zavoda izveden je cjelovit konzervatorsko-restauratorski zahvat na slici i ukrasnom okviru.

Nestabilne zone slikanog sloja podlijepljene su s lica otopinom zečjeg tutkala, nakon čega je i cijelo lice slike zaštićeno japan-papirom i tutkalnom otopinom. Slika je skinuta s podokvira i izravnata vlaženjem i sušenjem pod opterećenjem. Nakon mehaničkog čišćenja platna, slika je konsolidirana s poleđine uvođenjem tutkala uz zagrijavanje, čime je postignuta zadovoljavajuća stabilnost slikanog sloja.

Iduća faza zahvata bilo je uklanjanje diskoloriranog sloja laka s lica slike uz mehaničko dočišćavanje izmeta insekata skalpelom. Oštećenja platna sanirana su umetanjem i lijepljenjem obrađenih komada novog platna. Tako pripremljena, slika je podstavljena na novo platno lijepljenjem firentinskom pastom. Napeta je na novi klinasti podokvir, nadomješteni su manjkajući dijelovi preparacije. Korištena je tonirana tutkalno-kredna preparacija. Nakon nanošenja izolacijskog sloja damar laka, izveden je retuš pigmentima vezanima damar lakom, uz završno lakiranje slike ketonskim lakom u spreju.

S lica i poleđine ukrasnog okvira uklonjena je površinska nečistoća. Nestabilno crvotočno drvo konsolidirano je s poleđine otopinom sintetičke smole Paraloid B72 koja mu je vratila zadovoljavajući stupanj čvrstoće. Razdvojeni elementi okvira zalijepljeni su dvokomponentnim epoksidnim ljepilom kojem se po potrebi dodavala usitnjena piljevina kao punilo. Nedostajući dijelovi ornamenata rekonstruirani su dvokomponentnim epoksidnim kitom. Sva su oštećenja kredirana tutkalno-krednom preparacijom toniranom smeđim pigmentom, a pozlata je rekonstruirana. Na površine rekonstruirane preparacije nanesen je sloj bolusa, kao podloga zlatu. Korišteno je zlato u listićima i u prahu, uz naknadno toniranje bitumenom kako se površine novog zlata ne bi previše razlikovale od originala.

Autorica: Lana Kekez
Kontakt: mr. Branko Pavazza, konzervator-restaurator savjetnik

Literatura

J. Kovačić, Zapisi o crkvama u Hvaru, Hvar, 1982.

Go to top