chapter03.jpg
bukovlje1_naslov

Arheološka istraživanja lokaliteta Crkvišće u Gornjem Bukovlju rezultirala su, nakon samo tri godine, njegovim upisom u kartu najznačajnijih arheoloških nalazišta u Hrvatskoj. Istraživanja financira Ministarstvo kulture, a provodi ih Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskoga restauratorskog zavoda uz potporu nadležnog Konzervatorskog odjela u Karlovcu.

bukovlje1_uvod

Lokalitet Crkvišće jedan je od najznačajnijih sustavno istraživanih lokaliteta iz razdoblja kasne antike na području sjeverozapadne Hrvatske. Riječ je o kasnoantičkoj visinskoj utvrdi na strateškom položaju nad rijekom Mrežnicom. Prirodno zaštićen položaj dodatno je osnažen obrambenim zidovima debljine oko dva metra te minimalno dvijema kulama. Na najvišem dijelu platoa nalazi se jednobrodna crkva sa sačuvanim ožbukanim subselijem, katedrom i vjerojatno sakrarijem, koji su standardni namještaj kasnoantičkih crkava. Radiokarbonska analiza potvrdila je dataciju crkve u 5. stoljeće.

Fotoalbum

Razdoblje kasne antike obilježili su pad moći Rimskog carstva te širenje kršćanstva. Sve učestaliji i razorniji barbarski upadi na teritorij Rimskog carstva od 3. stoljeća rezultirali su napuštanjem nekih provincija te osnaživanjem sustava obrane Carstva. Ovaj lokalitet možemo promatrati u kontekstu tipičnih obrambenih utvrda Carstva. Na temelju brojnih analogija s područja Slovenije, Austrije i sjeverne Bosne i Hercegovine može se zaključiti kako je utvrda na položaju Crkvišće izgrađena tijekom 4. stoljeća. Potvrda tome su i brojni pokretni arheološki nalazi.

Tijekom 2013. godine provedena su geofizička istraživanja platoa kojima je potvrđeno postojanje nekoliko objekata nepoznate namjene. Jedan od objekata, istražen ove godine, može se interpretirati kao smještaj za vojnu posadu. Riječ je o pravokutnom zidanom objektu dimenzija oko osam četvornih metara, prislonjenom na vanjski obrambeni zid. Prilikom istraživanja izdvojeni su brojni nalazi kasnoantičke keramike, vojne opreme i oružja te predmeta svakodnevne uporabe. Nalaz devet primjeraka novca iz cijelog 4. stoljeća potvrdio je dataciju i interpretaciju lokaliteta Crkvišće.

dr. sc. Ana Azinović Bebek

O prethodnim istraživanjima lokaliteta Crkvišće u Gornjem Bukovlju počitajte ovdje.

Go to top