chapter04.jpg
bukovlje_naslov

Hrvatski restauratorski zavod proveo je istraživanja položaja Crkvišće u Bukovlju kod Generalskog Stola. Istražena crkva leži na brončanodobnoj gradini. Cijeli plato s gradinom, kamenim bedemima i crkvom nalazi se na iznimnom geostrateškom položaju na zavoju rijeke Mrežnice nasuprot Starog grada Zvečaja.

Radove je u potpunosti financiralo Ministarstvo kulture, uz nadzor Krešimira Raguža iz Konzervatorskog odjela Karlovac. Položaj Crkvišće toponim je kojim narod zadržava spomen na određenu crkvu, najčešće prije osmanskog razdoblja. Kako je stanje istraženosti srednjovjekovnog razdoblja u kontinentalnoj Hrvatskoj relativno zapostavljeno, ova arheološka istraživanja pomak su ispravljanju tog stanja, ali i  rasvjetljavanju povijesnih podataka koji nam nedostaju.

bukovlje_uvod

Istraživanja pod vodstvom dr. sc. Ane Azinović Bebek, pročelnice Službe za arheološku baštinu Hrvatskog restauratorskog zavoda, trajala su 10 radnih dana, uz sudjelovanje Petra Sekulića, arheologa i povjesničara te 7 fizičkih radnika. 

Jednobrodna crkva dimenzija 15×7,5 m ima polukružnu, plitku apsidu i dva ulaza – jedan na južnom, a drugi, glavni, na zapadnom pročelju. Zidovi crkve ostali su sačuvani u visini od 40 do 60 cm te su temeljeni vrlo plitko, svega 40 cm. U svetištu su pronađeni ožbukani ostaci subselije, katedre i sakrarija te vrlo vjerojatno i oltarne pregrade. Prema stilskim karakteristikama crkva se može datirati u razdoblje kasne antike.

Fotoalbum

Ostaci crkve ne pokazuju tragove razaranja, već pažljivog demontiranja kamenog namještaja. Osim tragova uklonjenog namještaja u podnici crkvi, pronađeno je i malo klesarsko dlijeto koje je moglo služiti u tu svrhu.

Ove činjenice potkrepljuju narodnu predaju prema kojoj su oltar i zvona istražene crkve preseljeni su u tadašnju župnu crkvu Sv. Ivana u Zvečaju.

Go to top