chapter06.jpg
petrinja_naslov

Projektom „Utvrde petrinjskog kraja“ obuhvaćena su istraživanja, obnove i revitalizacije ranonovovjekovnih utvrda Klinac, Pecki i Čuntić. U ostvarivanju projekta sudjeluju Grad Petrinja, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatske šume d.o.o. te brojne lokalne udruge s ciljem povezivanja svih raskošnih bogatstava Banovine.

projekt_mGradonačelnik Grada Petrinje prof. Željko Nenadić predstavio je 28. lipnja 2012. godine u prostorijama Pučkog otvorenog učilišta Hrvatskog doma projekt „Utvrde petrinjskog kraja“. Projekt je započeo je 2007. godine na inicijativu Grada Petrinje, a njime su obuhvaćena istraživanja, obnove i revitalizacije utvrda Klinac, Pecki i Čuntić. U ostvarivanju projekta snage su udružili Grad Petrinja, Ministarstvo kulture RH, Hrvatski restauratorski zavod, Hrvatske šume d.o.o. te brojne lokalne udruge s ciljem povezivanja svih raskošnih bogatstava Banovine. Tom su prilikom pročelnica Konzervatorskog odjela u Sisku prof. Ivana Miletić Čakširan i voditeljica projekta dr. sc. Tajana Pleše iz Hrvatskog restauratorskog zavoda istaknule kako je krajnji cilj projekta revitalizacija utvrda - dakle, ne obnova radi obnove, već obnova u svrhu promocije Grada Petrinje i petrinjskog kraja, otvaranja novih mogućnosti zapošljavanja te uključivanja u turističku i edukativnu ponudu. Ujedno su naznačile mogućnosti širenja ovoga projekta u dogledno vrijeme i na druge utvrde šireg petrinjskog kraja.

petrinja_uvod

Sve tri utvrde bile su izgrađene sredstvima Zagrebačke biskupije do sredine 16. stoljeća kao dio protuosmanskog obrambenog sustava unsko-savsko-kupskog prostora. Utvrde su svojim oblikom bile prilagođene potrebama novog načina ratovanja ranog novovjekovlja. Način gradnje ukazuje na brzinu izvođenja radova, također uvjetovanu potrebama obrane. Unatoč svojim dobrim geostrateškim položajima, sve tri utvrde već su na kraju 16. stoljeća prestale biti u funkciji.

Fotoalbum 1/2

Peterokutna utvrda Klinac nalazi se na jugoistočnim obroncima Hrastovičke gore. Utvrda je smještena na izuzetno dobrom geostrateškom položaju s kojega se pruža pogled do Medvednice na sjeveru, Moslavine i Slavonije na istoku, južnih obronaka Zrinske gore na jugu te Petrove gore na zapadu. Kružna utvrda u Hrvatskom Čuntiću izgrađena je nad dolinom rijeke Petrinjčice, a kontrolirala je cestovnu komunikaciju koja je vodila iz srca Pounja prema Hrastovici i Kupi. Pravokutna utvrda Pecki izgrađena je na izduljenom obronku nad potokom Utinja. Prostor oko utvrde bio je ograđen zidom te je služio kao pribježište okolnom stanovništvu, a u sličnu svrhu služile su i pećine pod utvrdom.

Fotoalbum 2/2

Radovi na utvrdi Klinac započeli su 2007. godine izradom tehničke dokumentacije („ARP d.o.o.“). Tijekom 2011. godine dovršena su arheološka istraživanja u unutrašnjosti utvrde, a konzervatorsko-restauratorski radovi bili su usmjereni isključivo na saniranje velikih urušenja zidne mase nastalih atmosferilijama te udarima streljiva iz ratova 20. stoljeća (Hrvatski restauratorski zavod i „C.D. gradnja d.o.o.“). Ujedno je napravljena i cjelokupna arhitektonska dokumentacija („Vektra d.o.o.“). U 2012. godini je dovršen (i potvrđen) glavni projekt njene obnove (Hrvatski restauratorski zavod i „Vektra d.o.o.“).

Tijekom 2012. godine započeli su istražni i dokumentacijski radovi na utvrdi u Hrvatskom Čuntiću. Napravljen je snimak postojećeg stanja s opsežnim elaboratom (Hrvatski restauratorski zavod i „Vektra d.o.o.“). Početak radova na utvrdi Pecki planiran je za 2013. godinu.

Projekt »Utvrde petrinjskog kraja« osmišljen je u skladu s načelima razvojne vizije turističkih potencijala Petrinje i njene šire okolice. Naglašene povijesno-kulturne vrijednosti ovih utvrda skladno su se uklopile u već postojeću edukativno-turističku ponudu. Ova tri bastiona ranonovovjekovnog krajobraza bit će povezana biciklističkim, planinarskim i konjičkim stazama, otvarajući tako brojne mogućnosti razvoja ruralnog turizma.

Ovako koncipiran projekt koji integrira istraživanje, obnovu i revitalizaciju, s jasnim ciljem održivosti i jakim potencijalom za buduće širenje, već je sada - iako tek u jednoj od svojih međufaza na putu do konačne realizacije - uzoran model za osmišljavanje čvrsto utemeljenih i dugoročno održivih kulturno-turističkih proizvoda, u kojima ravnopravno participiraju stručnjaci iz više područja, tijela uprave i samouprave na državnoj i lokalnim razinama te udruge građana odnosno lokalna zajednica.

Informativni pano „Utvrde petrinjskog kraja“. Design: „Babushke“, 2012. [PDF: 8,8 mb ]

Informativni pano o utvrdi Klinac. Design: „Babushke“, 2012. [PDF: 6,5 mb ]

Nacrtna dokumentacija južnog pročelja utvrde Klinac. Izrada: „Vektra d.o.o.“ [PDF: 1 mb ]

Nacrtna dokumentacija razvijenog vanjskog pročelja. Izrada: „Vektra d.o.o.“, 2011 (arhiv HRZ-a) [PDF: 58,6 mb ]

Nacrtna dokumentacija razvijenog unutrašenjeg pročelja. Izrada: „Vektra d.o.o.“, 2011 (arhiv HRZ-a) [PDF: 45 mb ]

Autor: dr. sc. Tajana Pleše, viši konzervator arheolog

Go to top