chapter06.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. listopada 2018. godine - NN 88/18) za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u pisarnici u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika – zamjena za nenazočnu radnicu, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. listopada 2018. godine - NN 88/18) za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u pisarnici - 1 izvršitelj (m/ž) u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika - zamjena za nenazočnu radnicu, pisano testiranje održat će se dana 26. listopada 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

1) Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štuko, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb,

2) Suradnik konzervatora arhitekta - jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb,

3) Konzervator kemičar - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 25. listopada 2018.

Tekst natječaja (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Referent za pomoćne poslove u pisarnici - jedan izvršitelj (m/ž) u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika - zamjena za nenazočnu radnicu.

Rok prijave na natječaj je 11. 10. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. kolovoza 2018. godine - NN 74/18) za radno mjesto stručnog suradnika za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju u Uredu ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. kolovoza 2018. godine - NN 74/18) za radno mjesto stručnog suradnika za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Ured ravnatelja - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci za potrebe provedbe projekata sufinanciranih iz sredstava Europske unije, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 2. listopada 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

1) Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split,

2) Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove - financijska kontrola i likvidatura dokumenata - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 1. listopada 2018.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Ludbreg, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Ludbreg, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana  4. srpnja 2018. godine - NN 59/18) za radno mjesto suradnika  konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu  Ludbreg, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim  radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada  Ludbreg, pisano testiranje održat će se dana 10. rujna 2018. godine na adresi  Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (4. 7. 2018. - NN 127/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na razgovor kandidate za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za pravne poslove.

Razgovor i provjera znanja će se održati dana 22. kolovoza 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23, prema rasporedu u prilogu.

Poziv (PDF)

Go to top