chapter05.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 9. studenog 2018. godine - NN 99/18) za radno mjesto suradnika konzervatora arheologa – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju arheološke baštine, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 9. studenog 2018. godine - NN 99/18) za radno mjesto suradnika konzervatora arheologa – jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju arheološke baštine, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 10. prosinca 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štuko, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  • Konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za restauriranje arheoloških nalaza, Služba za arheološku baštinu, rad na određeno vrijeme u trajanju od 6 mjeseci s punim radnim vremenom za potrebe provedbe projekta pod nazivom „Arheološki park Vižula“ financiranog iz sredstava Europskog fonda za regionalni razvoj u okviru operativnog programa „Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.“, mjesto rada Zagreb
  • Referent za pomoćne poslove u Pisarnici – 1 jedan izvršitelj (m/ž) u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb
  • Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidature dokumenata – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb
  • Likvidator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca, - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 6. 12. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štuko, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 27. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Zbog tehničkih poteškoća u radu mrežnih stranica obavještavamo kandidate da će se pisano testiranje za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, održati dana 26. studenog 2018. godine s mjestom i vremenom kako je navedeno u pozivu.

Odsjek za kadrovske poslove, tel. 4693-864


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto konzervatora kemičara - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, pisano testiranje održat će se dana 22. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto konzervatora kemičara – 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 20. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)

Go to top