chapter05.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 7. lipnja 2019. godine - NN 57/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2. stručni savjetnik za kadrovske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)

Go to top