chapter02.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 12. srpnja 2019. godine - NN 67/19) za radno mjesto pod rednim brojem 3. konzervator arheolog – 1 (jedan) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za podvodnu arheologiju, Služba za arheološku baštinu, obavještavamo da će se pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održati 2. kolovoza 2019. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)

Go to top