chapter08.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 4. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Dubrovnik, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)

Go to top