chapter07.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štuko, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 27. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Zbog tehničkih poteškoća u radu mrežnih stranica obavještavamo kandidate da će se pisano testiranje za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, održati dana 26. studenog 2018. godine s mjestom i vremenom kako je navedeno u pozivu.

Odsjek za kadrovske poslove, tel. 4693-864


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto konzervatora kemičara - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, pisano testiranje održat će se dana 22. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto konzervatora kemičara – 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 20. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: Suradnik konzervatora arheologa - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju arheološke baštine, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 19. 11. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Na temelju članka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica donosi Odluku o obustavi postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u Pisarnici.

Odluka (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto sttručnog suradnika za financijsko računovodstvene poslove - financijska kontrola i likvidatura dokumenata u Odsjeku financijske operative, Financijsko računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto stručnog suradnika za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 5. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)

Go to top