chapter01.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, objavljujemo konačne rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, objevljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Stručni suradnik za nabavu – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 13. 5. 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, objavljujemo poziv na pismeno testiranje.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 4. domar - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku opće tehničkih poslova, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 5. restaurator tehničar, 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto domara – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku opće tehničkih poslova, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održat će se dana 23. travnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 3. konzervator arheolog - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto restauratora tehničara – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 2 mjeseca - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Osijek, pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održat će se dana 18. travnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Obustavlja se postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu koji je objavljen u Narodnim novinama, broj 23/2019, dana 8. ožujka 2019. godine, za radno mjesto "Suradnik konzervatora-restauratora".

Odluka (PDF)

Go to top