chapter01.jpg

Natječaji za radna mjesta


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Domar – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za opće tehničke poslove, Odjel za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca - zamjena za nenazočnog radnika, mjesto rada Zagreb.
  2. Poslovni tajnik – 1 izvršitelj (m/ž) u Uredu ravnatelja, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno tri mjeseca za višu stručnu spremu - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.
  3. Suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba I, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Osijek.

Rok prijave na natječaj je 15. 3. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (12. 1. 2018. - NN 5/18) za radno mjesto administrativnog tajnika u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, objavljujemo konačnu rang-listu kandidata.

Rang-lista (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 12. siječnja 2018. godine (NN 5/18) za radno mjesto administrativnog tajnika u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (12. 1. 2018. - NN 5/18), Hrvatski restauratorski zavod poziva na testiranje kandidate za radno mjesto administrativnog tajnika u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova.

Pisano testiranje održat će se 20. veljače 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb prema rasporedu iz priloga.

Poziv na testiranje (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (12. 1. 2018. - NN 5/18) Hrvatski restauratorski zavod poziva na testiranje kandidate za radna mjesta suradnika konzervatora-restauratora i konzervatora-restauratora u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik.

Pisano testiranje održat će se 5. veljače 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 22. 11. 2017. (NN 114/17) za mjesto suradnika konzervatora u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, Zagreb objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Glavni knjigovođa, 1 izvršitelj u Odsjeku za knjigovodstvo, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Zagreb.
  2. Administrativni tajnik, 1 izvršitelj u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, mjesto rada Zagreb.
  3. Suradnik konzervatora-restauratora, 1 izvršitelj u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II, rad na određeno vrijeme od najduže godinu dana s punim radnim vremenom, mjesto rada Dubrovnik.
  4. Konzervator-restaurator, 1 izvršitelj u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba II, rad na određeno vrijeme od najduže godinu dana s punim radnim vremenom, mjesto rada Dubrovnik.

Rok prijave na natječaj je 22. 1. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (22. 11. 2017. - NN 114/17) Hrvatski restauratorski zavod poziva na testiranje kandidate za radno mjesto suradnika konzervatora u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, mjesto rada Zagreb.

Pisano testiranje održat će se 15. siječnja 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)

Go to top