chapter10.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto suradnika konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kamenu plastiku, Restauratorski odjel Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, pisano testiranje održat će se dana 22. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. listopada 2018. godine - NN 92/18) za radno mjesto konzervatora kemičara – 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 20. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 02/97 i 119/01) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu: Suradnik konzervatora arheologa - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju arheološke baštine, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 19. 11. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Na temelju članka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda ravnateljica donosi Odluku o obustavi postupka javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u Pisarnici.

Odluka (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto sttručnog suradnika za financijsko računovodstvene poslove - financijska kontrola i likvidatura dokumenata u Odsjeku financijske operative, Financijsko računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 21. rujna 2018. godine - NN 84/18) za radno mjesto stručnog suradnika za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 5. studenog 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. listopada 2018. godine - NN 88/18) za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u pisarnici u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb – rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika – zamjena za nenazočnu radnicu, objavljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. listopada 2018. godine - NN 88/18) za radno mjesto referenta za pomoćne poslove u pisarnici - 1 izvršitelj (m/ž) u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika - zamjena za nenazočnu radnicu, pisano testiranje održat će se dana 26. listopada 2018. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

1) Suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štuko, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb,

2) Suradnik konzervatora arhitekta - jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb,

3) Konzervator kemičar - 1 izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom – zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 25. listopada 2018.

Tekst natječaja (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Referent za pomoćne poslove u pisarnici - jedan izvršitelj (m/ž) u Pisarnici, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, mjesto rada Zagreb - rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od dva mjeseca za srednju stručnu spremu, odnosno jedan mjesec za nekvalificiranog radnika - zamjena za nenazočnu radnicu.

Rok prijave na natječaj je 11. 10. 2018. godine.

Tekst natječaja (PDF)

Izvori za pripremanje kandidata za testiranje (PDF)

Go to top