chapter03.jpg

Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 2. suradnik za kadrovske poslove - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 mjeseca - mjesto rada Zagreb, objavljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)

Go to top