chapter10.jpg

Hrvatski restauratorski zavod dovršio je izradu projektne dokumentacije obnove tvrđave sv. Nikole u Šibeniku, jedinstvenog spomenika svjetske graditeljske baštine koji je 2017. upisan na Popis svjetske baštine UNESCO-a u sklopu nominacije „Obrambeni sustavi Republike Venecije 16. i 17. stoljeća“.

Tvrđava sv. Nikole, sagrađena sredinom 16. stoljeća na ulazu u kanal sv. Ante, spomenik je visoke kulturno-povijesne i umjetničke vrijednosti, važan i u nacionalnom kontekstu i u kontekstu mletačkog renesansnog graditeljstva. Građena je prema projektu arhitekta Giangirolama Sanmichelija, kao dio složenog obrambenog sustava kojim se sljedećih stoljeća utvrđivao grad Šibenik. Mletačka Republika time je osigurala jedan od svojih strateški najvažnijih gradova duž istočne obale Jadrana u razdoblju napetih odnosa i čestih ratnih sukoba.

Projekt „Turistička valorizacija Tvrđave sv. Nikole u kanalu sv. Ante“ financiran je iz Europskog fonda za regionalni razvoj u sklopu Poziva: Priprema i provedba integriranih razvojnih programa temeljenih na obnovi kulturne baštine unutar Operativnog programa Konkurentnost i kohezija 2014. – 2020.

Fotoalbum

Hrvatski restauratorski zavod je u 2019. godini, temeljem ugovora s JU Priroda Šibensko-kninske županije, izradio projektnu dokumentaciju za obnovu tvrđave sv. Nikole. Prethodno je izrađena i detaljna konzervatorsko-restauratorska dokumentacija, elaborati obnove vanjskog plašta i unutrašnjosti tvrđave.

U Šibeniku je 6. prosinca 2019. godine održana završna konferencija projekta obnove i turističke valorizacije tvrđave sv. Nikole u Šibeniku. U Interpretacijskom centru katedrale sv. Jakova Civitas sacra, uz šibensko-kninskog župana Gorana Pauka i ravnateljicu JU Priroda Šibensko-kninske županije mr. sc. Anitu Babačić Ajduk, rezultate projekta predstavile su i Ana Škevin Mikulandra iz Hrvatskog restauratorskog zavoda te dr. sc. Renata Tomljenović s Instituta za turizam.

Ana Škevin Mikulandra, glavna projektantica obnove tvrđave sv. Nikole, istaknula je da su glavnim i izvedbenim projektom obuhvaćeni konzervatorsko-restauratorski radovi, radovi građevinske sanacije i opremanja prostora tvrđave. Revalorizacijom pojedinih faza povijesnog uređenja utvrđena su polazišta za suvremeno i funkcionalno korištenje tvrđave kao budućeg prostora javne namjene. Projektantski pristup obnovi utemeljen je na konzervatorskim načelima s ciljem očuvanja integriteta spomenika i spomeničkih vrijednosti, uz reverzibilne suvremene intervencije, da bi se pridonijelo stvaranju novih vrijednosti i pozicioniralo tvrđavu u skladu sa svjetskom važnošću.

Go to top