chapter03.jpg
Konzervatorska istraživanja Velike stancije u Savudriji

Velika stancija u Savudriji je ladanjsko-gospodarski kompleks iz 19. stoljeća, a čini ga velika palača s tornjem te gospodarski objekti, danas većinom u ruševnom stanju. Hrvatski restauratorski zavod proveo je 2010. godine konzervatorske istražne radove, kojima su utvrđene faze razvoja kompleksa te su otkrivene dekorativne zidne slike. Istraživački projekt doprinosi boljem poznavanju dosada relativno zapostavljene ladanjske arhitekture 19. stoljeća u Istri.

Velika stancija je ladanjsko-gospodarski sklop smješten nekoliko stotina metara od Savudrijskog rta te starog naselja Savudrija. Sklop je sagrađen u 19. stoljeću, a čini ga velika palača s tornjem te gospodarski objekti, danas većinom u ruševnom stanju: objekt za uzgoj dudova svilca, staja, konjušnica, kolnica i manja kuća za stanovanje kolona.

vstancija_s

Za potrebe tvrtke Pelagius d.o.o. stručni tim Hrvatskog restauratorskog zavoda proveo je na stanciji 2010. godine konzervatorsko-restauratorska istraživanja. Program istraživanja obuhvatio je sondiranje unutrašnjosti i vanjštine stambene palače, arhivska istraživanja, laboratorijska ispitivanja žbuke i naliča, izradu arhitektonskih nacrta s prijedlozima rekonstrukcije te valorizaciju kulturno-povijesnih vrijednosti krajobraznog prostora.

Građevinskim sondama i uvidom u povijesni slikovni i kartografski materijal, utvrđene su građevinske promjene na stanciji tijekom stotinjak godina. Sondiranjem žbuke i naliča pronađene su dekorativne zidne slike s kraja 19. i početka 20. stoljeća te je utvrđena izvorna koloristička obrada pročelja pojedinih faza. Laboratorijskim su istraživanjima ispitane vrste žbuke na pročelju te pigmenti slikanih slojeva u unutrašnjosti. Velik dio programa obuhvaćao je i izradu grafičkih priloga rekonstrukcije te izradu 3D vizualizacije.

Fotoalbum

Utvrđeno je da je stancija građena u više faza. Prva faza predstavlja stanciju Boroziju koja je prethodila današnjoj stanciji, a nalazila se na njezinu mjestu te su joj zidovi u manjoj mjeri iskorišteni prilikom gradnje druge faze, sredinom 19. stoljeća. U drugoj fazi stancija dolazi u vlasništvo piranskog plemića Angela Fabrisa koji ondje uspostavlja imanje za uzgoj dudova svilca. Podiže stambenu palaču (vilu) uz koju je velika staja i svilogojska manufaktura. Godine 1877. vlasnikom stancije postaje tršćanski brodovlasnik i industrijalac Carlo Cesare koji znatno nadograđuje palaču, uređujući zapadni dio zgrade za svoj boravak, a istočni za služinčad i kolone. Po sredini gradi visoki toranj u karakterističnom stilu gotico quadrato, nadahnut dvorcem Miramare i zgradom arsenala Lloyd Triestino u Trstu. Cesare je kontinuirano obnavljao stanciju te ondje uredio i raskošni ladanjski vrt.

Osobito otkriće konzervatorskih istraživanja bile su dekorativne zidne slike s kraja 19. i početka 20. stoljeća, kojom su bile oslikane gotove sve prostorije zapadnog dijela palače. U glavnom salonu ističu se složena kompozicija vegetabilnih ornamenata u starijem sloju i arabeska u mlađem slikanom sloju. U nekim prostorijama oslik je oponašao izgled svilenih i papirnatih tapeta, raširenih u 19. stoljeću, dok su osebujni prikazi groteski na stropu sobe na drugom katu tornja, s prizorima zmijolikih zmajeva i urni sa ženskim glavama, nastali u drugom desetljeću ili početkom trećeg desetljeća 20. stoljeća.

Provedena konzervatorska­-restauratorska istraživanja Velike stancije pridonijet će boljem poznavanju ladanjske arhitekture 19. stoljeća u Istri, koja je dosad bila znatno zanemarena u odnosu na antičku i srednjovjekovnu. Istraživanjima je dobivena cjelovita slika o građevinskom razvoju, tehničkim i stilskim obilježjima zgrade te su stvorene pretpostavke za znanstveno utemeljen konzervatorski zahvat koji bi trebao uslijediti. Budući da je Hrvatski restauratorski zavod bio angažiran isključivo za konzervatorska istraživanja, obnova će uvelike ovisiti o mogućnostima investitora i uključenosti nadležne konzervatorske službe.

Autor: dr. sc. Petar Puhmajer, viši konzervator povjesničar umjetnosti

Film

stancija_film

Film »Velika stancija u Savudriji« snimio je Hrvatski restauratorski zavod u suradnji s tvrtkom Pelagus d.o.o.

Literatura

Petar Puhmajer, Velika stancija – vila Cesare u Savudriji / Stanzia Grande – villa Cesare a Salvore, Hrvatski restauratorski zavod i Pelagius d.o.o., Zagreb, 2011.

Petar Puhmajer, Savudrija. Velika stancija – vila Cesare. Elaborat konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, elaborat, Hrvatski restauratorski zavod, Zagreb, 2011.

Go to top