chapter04.jpg

25. siječnja 2013. godine održana je svečanost Noć muzeja koja se u Hrvatskoj održava osmi put za redom. Za simbolično otvorenje ovogodišnje manifestacije u kojoj je sudjelovalo u 80 gradova više od 200 hrvatskih muzeja, galerija i ustanova u kulturi, izabran je Gradski muzej Vukovar. Muzej se tom prilikom, prvi put nakon Domovinskog rata otvorio javnosti i prezentirao dio stalnog postava smještenog u prizemlju zgrade Velikog dvora kompleksa Eltz, iako su se povremene izložbe održavale i u prostoru Dvora i gospodarskih zgrada i prije cjelovite obnove kompleksa.

Pod nazivom »Snaga baštine« otvorenju je prethodila svečana primopredaja između Ministarstva kulture RH i Grada Vukovara izvedenih radova na obnovi osam objekata u ratnim razaranjima uništenoj povijesnoj jezgri Vukovara, a dokument su potpisali ministrica kulture dr. sc. Andrea Zlatar Violić i gradonačelnik Vukovara Željko Sabo. Obnova tih građevina bila je povjerena Hrvatskom restauratorskom zavodu, kao dio jednog od najkompleksnijih programa u provedbi istraživanja, obnove i valorizacije nacionalne spomeničke baštine pod nazivom Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol. Projektom su obuhvaćeni povijesna jezgra Iloka, grad Vukovar (kompleks dvorca Eltz i povijesna jezgra grada) te arheološki lokalitet Vučedol. Cjelokupan projekt započet je 2005. godine s ciljem istraživanja, obnove i prezentacije kulturne baštine, obogaćenja kulturnoga krajolika i podizanja razine svijesti o vrijednosti prostora podunavske regije. Koordinacija svih programa projekta u nadležnosti je Ministarstva kulture, a u njihovoj provedbi sudjeluju Hrvatski restauratorski zavod, Gradski muzej Vukovar, Institut za arheologiju i Muzej grada Iloka. Sredstva za projekt osigurala je Vlada Republike Hrvatske, u većem dijelu uz pomoć zajma Razvojne banke Vijeća Europe.

Fotoalbum: Obnova povijesne jezgre Vukovara

Osam obnovljenih zgrada nalaze se u središnjoj osi gradskog centra, Ulici dr. F. Tuđmana: riječ je o kućama Bingulac II i III, Magazama Mihajlović I i II, dvojnoj katnici na brojevima 8 i 10, kući Emsminger te kući Puches. Obnovi svakoga objekta u okviru projekta prethodilo je detaljno istraživanje arhivske dokumentacije, starih karata, katastara, fotodokumentacije, starih razglednica i ostaloga materijala. Također su provođena konzervatorsko-restauratorska istraživanja sondiranjem građevina u svrhu utvrđivanja pojedinih građevnih faza te najvrjednijega i/ili najcjelovitijega povijesnog sloja za koji je određeno da će obnovom biti prezentiran. Usporedno s istraživanjima izrađivani su detaljni snimci postojećega stanja, a nakon što je utvrđen način prezentacije za svaku kuću pojedinačno, pristupilo se izradi arhitektonskih projekata na osnovi kojih su provođeni građevinski i restauratorski radovi. Dovršetkom obnove ovih osam objekata, uz dvije kuće koje su ranije obnovljene (uglovnica Zlatna dolina i rezidencija Paunović), završen je najveći dio projektom predviđenih konzervatorsko-restauratorskih radova u povijesnoj jezgri grada Vukovara, a kako bi posao bio u potpunosti dovršen, preostaje završetak radova na još jednoj zgradi - kući Paunović.

Fotoalbum: obnova dvorca Eltz

Također u okviru projekta Istraživanje, obnova i revitalizacija kulturne baštine Ilok-Vukovar-Vučedol Hrvatski restauratorski zavod bio je nositelj opsežnog programa istraživanja i obnove 10 građevina u ratnim razaranjima teško oštećenog kompleksa dvorca Eltz, u čijem je sjevernom dijelu smješten Gradski muzej Vukovar. Otvorenjem muzeja predstavljene su i provedene rekonstrukcije najreprezentativnijih prostorija dvorca - Mramorne dvorane, Dvorane zrcala, Barokne dvorane, Baroknog salona, Lovačkog salona i prostorije s prikazom Vlastelinstva Eltz. Obnavljanjem zidnih i podnih površina, štuko dekoracije i drvenih oplata dobiven je okvir za izlaganje djela iz fundusa muzeja. Ovi ambijentalni prostori i prezentirana građa sa svojim tematskim cjelinama i umjetničkim slikama, namještajem, starim kartama i arhivskom građom, svjedoči o vrijednostima prošlih vremena i ocrtavaju važne segmente života plemstva.

Fotoalbum: obnova fundusa Gradskog muzeja Vukovar

Uz projekt obnove građevnog kompleksa dvorca Eltz s njegovom arhitektonskom opremom, stručna suradnja Hrvatskog restauratorskog zavoda i Gradskog muzeja Vukovar na preventivnoj zaštiti, konzerviranju i restauriranju umjetnina iz fundusa Muzeja započela je puno ranije. Konzervatori i restauratori Službe za pokretnu baštinu HRZ-a su kao članovi stručne skupine u prosincu 2001. godine sudjelovali prilikom povrata muzejske građe koja je tijekom Domovinskog rata bila otuđena i pohranjena u Muzeju Novog Sada. Tada uspostavljena suradnja između Zavoda i Muzeja nastavila se ne samo izvođenjem konzervatorsko-restauratorskih radova na umjetninama muzejskog fundusa već i na uspostavi trajne brige oko njihovog očuvanja i smještaja. Prvi pregled stanja i oštećenja umjetnina te izrada prijedloga konzervatorsko-restauratorskih radova obavljen je početkom 2002. godine. Namjera da se javnosti što prije prezentira ova vrijedna zbirka realizirana je u svibnju iste godine izložbom prvih pet restauriranih umjetnina koja je organizirana povodom Dana grada Vukovara. Kontinuirano izvođenje konzervatorsko-restauratorskih radova na umjetninama iz fundusa muzeja traje već deset godina. Do danas je u Odjelu za štafelajno slikarstvo Hrvatskog restauratorskog zavoda restaurirano oko 150 slika, u Radionici za papir i kožu oko 180 umjetnina na papirnom nosiocu te nekoliko tekstilnih predmeta u Odjelu za tekstil.

Cjeloviti postav Gradskog muzeja Vukovar bit će dovršen i javnosti prezentiran tijekom 2013. godine.

Deplijan Obnova povijesne jezgre Vukovara izrađen za Noć muzeja 2013. preuzmite ovdje [FDF: 3 mb].

Go to top