chapter08.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 4, suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, pisana provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. svibnja 2019. godine - NN 45/19) za radno mjesto stručni suradnik za nabavu - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objevljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto suradnika konzervatora fotografa – 1 izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, objavljujemo poziv na pismeno testiranje.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. svibnja 2019. godine - NN 45/19) za radno mjesto stručnog suradnika za nabavu - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseca, mjesto rada Zagreb, objavljujemo poziv na pismeno testiranje.

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima kako slijedi.


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Viši stručni savjetnik za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Zajednička stručna služba - rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb
  2. Suradnik za kadrovske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 mjeseca - mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 27. 5. 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, objavljujemo konačne rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, objevljujemo rezultate testiranja kandidata.

Rezultati (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

Stručni suradnik za nabavu – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 13. 5. 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za tekstil, papir i kožu, Služba za pokretnu baštinu, objavljujemo poziv na pismeno testiranje.

Poziv (PDF)

Go to top