chapter04.jpg

Natječaji za radna mjesta


Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa koji je objavljen 8. travnja 2022. godine, NN 44/22, za radno mjesto pod rednim brojem 5. domar.

Tekst odluke (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 8. travnja 2022. godine - NN 44/2022 - za radno mjesto pod rednim brojem

2. suradnik konzervatora-restauratora  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 9. svibnja 2022. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Ilica 44/II.

Nakon pisane provjere znanja s kandidatima koji zadovolje bodovni prag bit će provedena praktična provjera znanja i razgovor.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 8. travnja 2022. godine - NN 44/2022 - za radno mjesto pod rednim brojem

1. voditelj odjela za poslove nabave - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se dana 9. svibnja 2022. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Zmajevac 8 (ulaz iz Alagovićeve ulice).

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 8. travnja 2022. godine, NN 44/22 za radno mjesto pod rednim brojem

4. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

poziva se kandidat da pristupi razgovoru u petak 6. svibnja 2022. godine u 10:00 sati, na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ul. Nike Grškovića 1, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 8. travnja 2022. godine, NN 44/22 za radno mjesto pod rednim brojem

5. domar - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb

poziva se kandidat da pristupi razgovoru u srijedu 4. svibnja 2022. godine u 10:00 sati, na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8, Zagreb (ulaz iz Alagovićeve ulice).

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 8. travnja 2022. godine, NN 44/22 za radno mjesto pod rednim brojem

6. suradnik restauratora tehničara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Stolarskoj radionici Odjela za namještaj i drvene konstrukcije Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb

poziva se kandidat da pristupi razgovoru u utorak 3. svibnja 2022. godine u 10:00 sati, na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8, Zagreb (ulaz iz Alagovićeve).

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. voditelj odjela za poslove nabave - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

2. suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

3. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Šibenik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Šibenik,

4. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

5. domar - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb,

6. suradnik restauratora tehničara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Stolarskoj radionici Odjela za namještaj i drvene konstrukcije Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosakoji je objavljen dana 18. veljače 2022. godine u NN 21/2022, biltenu broj 34 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH za radno mjesto pod rednim brojem 7. suradnik restauratora tehničara.

Tekst odluke (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 4. veljače 2022. (NN 16/22) za radno mjesto pod rednim brojem

7. suradnik konzervatora arhitekta - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se navedeni kandidati da pristupe razgovoru u petak 8. travnja 2022. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda Ilica 44/II, Zagreb..

Tekst odluke (PDF)


Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosakoji je objavljen dana 18. veljače 2022. godine u NN 21/2022, biltenu broj 34 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH za radno mjesto pod rednim brojem 6. domar - jedan (1) izvršitelj u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjelal za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)

Go to top