chapter10.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 20. rujna 2023. godine za radno mjesto pod rednim brojem:

8. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir Restauratorskog odjela Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik

poziva se kandiat da pristupi razgovoru koji će se održati u srijedu 18. listopada 2023. godine s početkom u 9 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Dubrovniku, Vukovarska 16 A.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 20. rujna 2023. godine za radno mjesto pod rednim brojem:

4. glavni knjigovođa (SSS / VŠS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati da pristupe razgovoru koji će se održati u srijedu 18. listopada 2023. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 20. rujna 2023. godine za radno mjesto pod rednim brojem:

3. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

poziva se kandidat da pristupi razgovoru koji će se održati u srijedu 18. listopada 2023. godine s početkom u 14,30 sati, na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23.

Tekst poziva (PDF)


Objavljujemo poziv na razgovor prema natječaju od 13. rujna 2023.  za radno mjesto suradnik konzervatora-restauratora – pripravnik/ca – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci.

Tekst poziva (PDF)


Raspisujemo natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. stručni suradnik za pravne poslove  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

2. stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

3. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova na određeno vrijeme u punom radnom vremenu do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, uz probni rad u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

4. glavni knjigovođa (SSS / VŠS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb,

5. suradnik konzervatora kemičara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Prirodoslovnom laboratoriju Zajedničke stručne službe, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

6. suradnik konzervatora-restauratora: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Vodnjan – Juršići Službe za odjele izvan Zagreba 1 na neodređeno u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Juršići,

7. konzervator-restaurator: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Ludbreg Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Ludbreg,

8. konzervator-restaurator: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir Restauratorskog odjela Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,

9. konzervator-restaurator: jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Objavljujemo natječaj za tadno mjesto suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreb 1, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Osijek. Natječaj ostaje otvoren do zaključno 21. rujna 2023.

Tekst natječaja (PDF)


Objavljujemo odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto suradnika konzervatora povjesničara umjetnosti u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine Službe za pokretnu baštinu.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo dluku o obustavi javnog natječaja za radno mjesto stručni savjetnik za pravne poslove – jedan izvršitelj (m/ž) u Odjelu općih pravnih i administrativnih poslova Službe općih pravnih, kadrovskih i administrativnih poslova na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo odluku o obustavi javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata.

Tekst odluke (PDF)


Objavljujemo odluku o izboru kandidata za zasnivanje radnog odnosa na određeno vrijeme na radno mjesto suradnika konzervatora povjesničara umjetnosti u Odsjeku za konzervatorsku dokumentaciju pokretne baštine Službe za pokretnu baštinu.

Tekst odluke (PDF)

Go to top