chapter03.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 4. veljače 2022. godine NN 16/2022 za radno mjesto pod rednim brojem:

1. administrator (SSS / VŠS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Split

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja u trajanju od 60 minuta 14. ožujka 2022. u 9 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Splitu, Dračevac bb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 18. veljače 2022. godine (NN 21/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

1. stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja u trajanju od 60 minuta 10. ožujka 2022. na adresi Muzejskog dokumentacijskog centra, Ilica 44/II, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Obavještavaju se svi kandidati pozvani na pisanu i praktičnu provjeru znanja za radna mjesta objavljena 4. veljače 2022. godine u NN 16/22 pod rednim brojem 3. suradnik konzervatora arheologa i 4. suradnik restauratora tehničara da Odlukom o prestanku važenja Odluke o uvođenju posebne sigurnosne mjere obveznog testiranja na virus SARS-CoV-2 te posebne sigurnosne mjere obveznog predočenja dokaza o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 (NN 121/21, 10/22 i 24/22) počevši od 1. ožujka 2022. godine nisu dužni predočiti dokaz o testiranju, cijepljenju ili preboljenju zarazne bolesti COVID-19 radi ulaska u prostore javnopravnih tijela.

Odsjek za kadrovske poslove, tel. 4683-515


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 4. veljače 2022. (NN 16/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

2. suradnik fotografa tehničara (SSS) / suradnik višeg fotografa tehničara specijalista (VŠS) / suradnik konzervatora fotografa (VSS) - jedan izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju Informacijsko-dokumentacijskog odjela Zajedničke stručne službe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) ili šest (6) mjeseci ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb,

pozivaju se kandidati na praktičnu i pisanu provjeru znanja u trajanju od 60 minuta 7. i 8. ožujka 2022. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 4. veljače 2022. (NN 16/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

6. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove (VSS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,

poziva se kandidat B. Ž. (1986.) da pristupi razgovoru u četvrtak 3. ožujka 2022. u 10 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ul. Nike Grškovića 1, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 4. veljače 2022. (NN 16/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

3. suradnik konzervatora arheologa (VSS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb Službe za arheološku baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

pozivaju se kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja u trajanju od 60 minuta u petak 4. ožujka 2022. u 15 h u prostorijama Muzejskog Dokumentacijskog Centra, Ilica 44/II, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 4. veljače 2022. (NN 16/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

4. suradnik restauratora tehničara (SSS) jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Osijek

pozivaju se kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja u trajanju od 60 minuta 4. ožujka 2022. u 11 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Fakultetska 4, Osijek.

Nakon pisane provjere znanja bit će obavljen razgovor s kandidatima koji prođu bodovni prag.

Tekst poziva (PDF)


Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa objavljenog 4. veljače 2022. godine u NN 16/2022, biltenu broj 24 Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, mrežnoj stranici Hrvatskog restauratorskog zavoda te Ministarstva kulture i medija RH za radno mjesto pod rednim brojem 5, voditelj administracije službe za nepokretnu baštinu (SSS / VŠS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Službi za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca, ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 2. viši stručni savjetnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 3. suradnik konzervatora-restauratora  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Zadar Službe za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zadar,
 4. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik,
 5. stručni suradnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
 6. domar - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.
 7. suradnik restauratora tehničara - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Stolarskoj radionici Odjela za namještaj i drvene konstrukcije Službe za pokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Rok za prijavu na natječaj je osam (8) dana od dana objave, zaključno sa 28. veljače 2022.

Tekst natječaja (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. administrator (SSS / VŠS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Split.
 2. suradnik fotografa tehničara (SSS) / suradnik višeg fotografa tehničara specijalista (VŠS) / suradnik konzervatora fotografa (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju Informacijsko-dokumentacijskog odjela Zajedničke stručne službe, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) ili šest (6) mjeseci ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb.
 3. suradnik konzervatora arheologA (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kopnenu arheologiju, sjedište Zagreb Službe za arheološku baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 4. suradnik restauratora tehničara (SSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) mjeseca, mjesto rada Osijek.
 5. voditelj administracije službe za nepokretnu baštinu (SSS / VŠS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Službi za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb.
 6. stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
 7. suradnik konzervatora arhitekta (VSS) – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu, s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top