chapter06.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 16. srpnja 2021. godine - NN 81/21 za radno mjesto:

  • suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik

pozivaju se niže navedeni kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja koja će se održati u ponedjeljak 23. kolovoza 2021. godine s početkom u 9:00 sati, u trajanju od 90 minuta, u Dubrovniku na adresi Batahovina 2, ljetnikovac Kaboga (velika dvorana, prvi kat).

Tekst poziva (PDF)


HrvatskI restauratorskI zavod raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  • suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.

Rok prijave na natječaj: do zaključno 26. srpnja 2021. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto suradnika konzervatora arhitekta u Odjelu za graditeljsko naslijeđe Službe za nepokretnu baštinu poziva se kandidat B.E. (1994.) koji je prošao bodovni prag da pristupi razgovoru dana 20. srpnja 2021. godine u 9 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ilica 44, Zagreb.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 18. lipnja 2021. godine - NN 67/21 za radno mjesto:

  • suradnik konzervatora arhitekta – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se sljedeći kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja u ponedjeljak 12. srpnja 2021. u 9 sati:

  1. B.E. (1994.)
  2. G.O. (1971.)

Poziv (PDF)


HrvatskI restauratorskI zavod raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  • suradnik konzervatora arhitekta  – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


HrvatskI restauratorskI zavod djelomično obustavlja provedbu natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

  • suradnik konzervatora arhitekta - (2) tražena djelatnika na neodređeno vrijeme, mjesto rada Zagreb.

Tekst obustave natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 26. ožujka 2021. godine - NN 30/21 na radnom mjestu

  • suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik

pozivaju se kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 12. veljače 2021. (NN 14/21) za radno mjesto:

  • suradnik konzervatora arhitekta -  dva (2) izvršitelja (m/ž) u Odjelu za graditeljsko nasljeđe Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidat s navedenim inicijalima prezimena i imena te godinom rođenja koji su prošli bodovni prag da pristupe razgovoru dana 12. travnja 2021. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Ilica 44, Zagreb.

Poziv (PDF)


Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Rok prijave na natječaj je 15 dana od objave – do zaključno 19. 4. 2021.

Tekst natječaja (PDF)


HrvatskI restauratorskI zavod raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top