chapter10.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa 6. studenog 2019. godine s rokom prijave do 14. 11. 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem 2. referent za obračun plaća i drugih osobnih primanja u Odsjeku za obračun plaća i drugih primanja, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju najviše 2 mjeseca - zamjena za nenazočnu radnicu, mjesto rada Zagreb, pozivaju se sljedeći kandidati da pristupe testiranju:

 1. S. I. (1978.),
 2. K. A. (1988.)
 3. I. A. (1992.)
 4. Š. A. (1993.)
 5. V. J. (1992.)
 6. Č. N. (2000.)
 7. G. D. (1974.)
 8. A. R. (1968.)
 9. Š. V. (1991.)
 10. O.F. (1994.)
 11. S. S. (1986.)
 12. M. A. (1991.)
 13. I. I. (1959.)
 14. B. A. (1981.)

Pisano testiranje u trajanju od 60 minuta održat će se 16. prosinca 2019. godine u 11 sati  na adresi  Hrvatskog restauratorskog zavoda, Grškovićeva 23, Zagreb.

Poziv


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 22. studenoga 2019. godine – NN 113/2019 – za radno mjesto: konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb, poziva se kandidat G.A. (1973) da pristupi testiranju 16. prosinca 2019.

Poziv


Po objavljivanju natječaja za zasnivanje radnog odnosa od 8. studenoga 2019. (NN 108/2019) pozivaju se kandidati za sljedeća radna mjesta na testiranje odnosno razgovor:

1. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Dubrovnik.

Poziv

2. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Poziv

3. viši stručni savjetnik za nabavu – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Poziv

4. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočne djelatnice, mjesto rada Dubrovnik.

Poziv


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radno mjesto:

 • konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave: 2. 12.  2019.

Tekst natječaja (PDF)


Pozivaju se kandidati za radna mjesta suradnika konzervatora-restauratora (dva izvršitelja) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme do 29. 2. 2020. godine, mjesto rada Dubrovnik (natječaj od 6. 11. 2019. - NN 106/2019), na testiranje i razgovor.

Poziv


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Dubrovnik
 2. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb
 3. VIŠI stručni savjetnik za nabavu – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb
 4. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočne djelatnice, mjesto rada Dubrovnik.

Rok prijave: 18. 11.  2019.

Tekst natječaja (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

 1. suradnik konzervatora-restauratora - (2) tražena radnika na određeno vrijeme do 29. 2. 2020. – povećan opseg poslova
 2. referent za obračun plaća i drugih osobnih primanja - (1) tražen radnik na određeno vrijeme, zamjena za nenazočnu djelatnicu.

Rok prijave: 14. 11. 2019.

Tekst natječaja (PDF)


Pozivaju se kandidati za radno mjesto konzervatora-restauratora u Odjelu za restauriranje arheoloških nalaza, Zagreb (br. 2 u natječaju od 11. 10. 2019. - NN 97/2019), na testiranje i razgovor.

Poziv


Hrvatski restairatorski zagreb objavljuje pozive na testiranje i razgovor za sljedeća radna mjesta:

1. konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik

3. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž), Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočne djelatnice, mjesto rada Dubrovnik

4. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočne djelatnice, mjesto rada Dubrovnik

Poziv za radna mjesta pod brojevima 1 i 4

Poziv za radno mjesto pod brojem 3


Obustavlja se postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa u Hrvatskom restauratorskom zavodu koji je objavljen u „Narodnim novinama“, broj 81/2019 od 30. kolovoza 2019. godine za radno mjesto pod rednim brojem 3. suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Tekst odluke (PDF)

Go to top