chapter07.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 7. veljače 2023. za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, rad na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Osijek, pozivaju se niže navedeni kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja koja će se održati u petak 3. ožujka 2023. s početkom u 11:00 sati, u trajanju od 60 minuta na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Osijeku, Fakultetska 4:

1. R. S. P. (1977.)
2. K. J. (1989.)
3. S. A. (1996.)
4. M. V. (1994.)
5. J. B. D. (1980.)

Nakon pisane provjere znanja bit će obavljen razgovor s kandidatima koji zadovolje bodovni prag.

Tekst poziva (PDF)


Djelomično se obustavlja natječaj za radno mjesto:

2. konzervator-restaurator – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst djelomične obustave natječaja (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radna mjesta:

1. suradnik konzervatora-restauratora – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, rad na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Osijek.

2. konzervator-restaurator – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 9. studenoga 2022. za radno mjesto suradnik konzervatora-restauratora – pripravnik/ca u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu objavljujemo Odluku o izboru kandidata.

Tekst odluke (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 9. studenoga 2022.godine  za radno mjesto

suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja i razgovor. Pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 29. studenoga 2022. u 9 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Ilica 44/II.

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radno mjesto:

suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Natječaj će biti otvoren 8 dana od dana objave do zaključno 17. studenoga 2022.

Tekst natječaja (PDF)


Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (ž/m).

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 15. srpnja 2022. godine (NN 82/2022) za radno mjesto

stručni suradnik za nabavu – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja i razgovor. Pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 16. kolovoza 2022. u 12 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23.

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radno mjesto:

stručni suradnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Natječaj će biti otvoren 8 dana od dana objave do zaključno 25. srpnja 2022.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 18. svibnja 2022. (NN 56/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

1. viši stručni savjetnik za nabavu – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja i razgovor. Pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 29. lipnja 2022. u 12 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23.

Tekst poziva (PDF)

Go to top