chapter08.jpg

Natječaji za radna mjesta


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto suradnika za kadrovske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 3 mjeseca − mjesto rada Zagreb, pisano testiranje održat će se dana 17. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23.

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Stručni suradnik za zaštitu na radu i zaštitu od požara – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zaštitu na radu i opće tehničke poslove, Služba za nabavu i opće tehničke poslove − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od  6 mjeseci - mjesto rada Zagreb
  2. Stručni savjetnik za kadrovske poslove – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za kadrovske poslove, Odjel općih pravnih i administrativnih poslova, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova − rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci - mjesto rada Zagreb

Rok prijave na natječaj je 17. 6. 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto višeg stručnog savjetnika za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za školovanje, stručno usavršavanje i međunarodnu suradnju, Zajednička stručna služba – rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb, provjera znanja održat će se dana 12. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zagreb, Nike Grškovića 23.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 1, konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, razgovor/provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 2, konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, razgovor/provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem: 3, konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, razgovor/provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 17. svibnja 2019. godine - NN 50/19) za radno mjesto pod rednim brojem 4, suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Dubrovnik, pisana provjera znanja održat će se dana 10. lipnja 2019. godine na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Batahovina bb, Mokošica.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. svibnja 2019. godine - NN 45/19) za radno mjesto stručni suradnik za nabavu - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, objevljujemo rezultate testiranja.

Rezultati (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 22. ožujka 2019. godine - NN 28/19) za radno mjesto suradnika konzervatora fotografa – 1 izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Split, objavljujemo poziv na pismeno testiranje.

Poziv (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa (dana 3. svibnja 2019. godine - NN 45/19) za radno mjesto stručnog suradnika za nabavu - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave, Odjel za poslove nabave, Služba za nabavu i opće tehničke poslove, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseca, mjesto rada Zagreb, objavljujemo poziv na pismeno testiranje.

Poziv (PDF)

Go to top