chapter09.jpg

Natječaji za radna mjesta


Upravno vijeće Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje natječaj za izbor i imenovanje ravnatelja (ž/m).

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 15. srpnja 2022. godine (NN 82/2022) za radno mjesto

stručni suradnik za nabavu – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja i razgovor. Pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 16. kolovoza 2022. u 12 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23.

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radno mjesto:

stručni suradnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Natječaj će biti otvoren 8 dana od dana objave do zaključno 25. srpnja 2022.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 18. svibnja 2022. (NN 56/2022) za radno mjesto pod rednim brojem

1. viši stručni savjetnik za nabavu – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja i razgovor. Pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 29. lipnja 2022. u 12 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Nike Grškovića 23.

Tekst poziva (PDF)


Djelomično se obustavlja javni natječaj za radno mjesto pod rednim brojem 2. spremačica - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom  radnom vremenu s probnim radom u trajanji do jednog (1) mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Tekst odluke (PDF)


Po natječaju objavljenom 8. travnja 2022. godine (NN 44/2022) za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pod rednim brojem

3. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Šibenik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Šibenik

poziva se kandidat koji je prošao bodovni prag da pristupi razgovoru 31. svibnja 2022. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Šibeniku, Mandalina, Milice i Turka 4.

Tekst poziva (PDF)


Po objavljenom Natječaju 8. travnja 2022. godine (NN 44/2022) za zasnivanje radnog odnosa na radno mjesto pod rednim brojem

3. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Šibenik Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Šibenik

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja u trajanju od 60 minuta koja će se održati 24. svibnja 2022. u 10 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Šibeniku, Mandalina, Milice i Turka 4.

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

1. viši stručni savjetnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

2. spremačica - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do jednog (1) mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je osam dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Tekst natječaja (PDF)


Djelomično se obustavlja postupak Javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa koji je objavljen 8. travnja 2022. godine, NN 44/22, za radno mjesto pod rednim brojem 5. domar.

Tekst odluke (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 8. travnja 2022. godine - NN 44/2022 - za radno mjesto pod rednim brojem

2. suradnik konzervatora-restauratora  - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za tekstil Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 9. svibnja 2022. na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Ilica 44/II.

Nakon pisane provjere znanja s kandidatima koji zadovolje bodovni prag bit će provedena praktična provjera znanja i razgovor.

Tekst poziva (PDF)

Go to top