chapter08.jpg

Natječaji za radna mjesta


HrvatskI restauratorskI zavod raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto:

suradnik konzervatora arhitekta - (2) tražena djelatnika na neodređeno vrijeme, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave - do zaključno 22. 2. 2021.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. prosinca 2020. za radno mjesto:

Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu 1, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivamo kandidate na pismenu provjeru znanja 11. veljače 2021. u 10 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda Zmajevac 8, Zagreb.

Poziv (PDF)


HrvatskI restauratorskI zavod raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove - financijsko planiranje i izvještavanje - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Financijsko-računovodstvenom odjelu, Služba financijskih i računovodstvenih poslova, na određeno vrijeme do povratka privremeno nenazočne djelatnice na rad, puno radno vrijeme s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.
  2. Suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za namještaj i drvene konstrukcije, Služba za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


HrvatskI restauratorskI zavod raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnom mjestu:

  1. konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu 1, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Obustavlja se postupak javnog natječaja za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto pod rednim brojem

  1. stručni suradnik za arhivske poslove (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: stručni suradnik arhivist) – PRIPRAVNIK/CA – 1 izvršitelj (m/ž) u Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb.
Odluka o djelomičnoj obustavi (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa dana 16. kolovoza 2020. godine za radno mjesto pod brojem

  1. Suradnik konzervatora-restauratora - pripravnik - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme, mjesto rada Split

pozivamo kandidate na razgovor koji će se održati 27. studenoga 2020. u 10 sati u prostoriji Hrvatskog restauratorskog zavoda, Porinova 2a, Split.

Poziv (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na radnim mjestima:

  1. stručni suradnik za arhivske poslove (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: stručni suradnik arhivist) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u U Arhivu, Informacijsko-dokumentacijski odjel, Zajednička stručna služba, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb.
  2. suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Split.

Rok prijave na natječaj je 8 dana od objave.

Tekst natječaja (PDF)


Obustavlja se natječaj za zasnivanje radnog odnosa od 9. rujna 2020. (NN 100/20) na radnom mjestu:

  1. stručni suradnik za financijsko-računovodstvene poslove - financijsko planiranje i izvještavanje.

Odluka o obustavi natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 14. kolovoza 2020. godine (NN 92/2020) za radno mjesto pod brojem

  1. suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku 2 za drvenu polikromiranu skulpturu, Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivamo kandidate na razgovor koji će se održati 3. studenoga 2020. u 11 sati u prostoriji Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8.

Poziv (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 14. kolovoza 2020. godine (NN 92/2020) za radno mjesto:

  1. SURADNIK KONZERVATORA-RESTAURATORA - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku 2 za drvenu polikromiranu skulpturu, Odjel za drvenu polikromiranu skulpturu, Služba za pokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivamo kandidate na pisanu provjeru znanja u trajanju od 60 minuta koja će se će se održati 16. listopada 2020. u 10 sati u prostoriji Muzejskog dokumentacijskog centra, Ilica 44/2.

Poziv (PDF)

Go to top