chapter07.jpg

Natječaji za radna mjesta


U natječaju koji je objavljen u „Narodnim novinama“ broj 97 od 11. listopada 2019. za radno mesto pod brojem 3. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) briše se navod „Odsjek za papir“.

Tekst ispravka (PDF)


Ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Dubrovnik
  2. Konzervator-restaurator – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za restauriranje arheoloških nalaza, Služba za arheološku baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb
  3. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočne djelatnice, mjesto rada Dubrovnik
  4. Konzervator-restaurator - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir, Restauratorski odjel Dubrovnik, Služba za odjele izvan Zagreba 2, rad na određeno vrijeme s punim radnim vremenom, zamjena privremeno nenazočne djelatnice, mjesto rada Dubrovnik

Rok za prijavu na natječaj je 21. listopada 2019.

Tekst natječaja (PDF)


Prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. kolovoza 2019. (NN 81/2019) za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba 1, objavljujemo poziv na testiranje.

Poziv (PDF)


Prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. kolovoza 2019. (NN 81/2019) za radno mjesto pod rednim brojem 3. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, mjesto rada Zagreb, objavljujemo poziv na testiranje.

Poziv (PDF)


Prema natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 30. kolovoza 2019. (NN 81/2019) za radno mjesto pod rednim brojem 2. suradnik konzervatora-restauratora - 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, mjesto rada Rijeka, objavljujemo poziv na testiranje i razgovor.

Poziv (PDF)


Po objavi natječaja za radno mjesto suradnika konzervatora fotografa od 9. 8. 2019. (Narodne novine br. 76/19) obavještavamo da će se praktično testiranje održati u ponedjeljak, 23. 9. 2019. u 11 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Zmajevac 8, Zagreb.

Poziv (PDF)


Po objavljivanju natječaja za suradnika konzervatora fotografa od 9. kolovoza 2019. (Narodne novine br. 76/19) obavještavamo da će se pisano testiranje u trajanju od 30 minuta održati u srijedu, 18. rujna 2019. u 10,30 sati na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda, Nike Grškovića 23, Zagreb.

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9. Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8. i 22. Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećim radnim mjestima:

  1. Suradnik konzervatora-restauratora – jedan izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek, Služba za odjele izvan Zagreba 1, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Osijek
  2. Suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Rijeka
  3. Suradnik konzervatora-restauratora – 1 izvršitelj (m/ž) u Odjelu za kamenu plastiku, Služba za nepokretnu baštinu, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Rok za podnošenje prijava na natječaj je 8 (osam) dana od objave - do zaključno 9. rujna 2019. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Pozivaju se na testiranje kandidati koji su se javili na sljedeće natječaje:

1. voditelj odsjeka financijske operative – jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Poziv (PDF)

2. viši stručni savjetnik za financijsko-računovodstvene poslove – financijska kontrola i likvidatura dokumenata - jedan izvršitelj (m/ž) u Odsjeku financijske operative, Financijsko-računovodstveni odjel, Služba financijskih, općih pravnih i administrativnih poslova, rad na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb

Poziv (PDF)


Temeljem članka 9 Uredbe o spajanju javnih ustanova restauratorske djelatnosti („Narodne novine“ broj: 2/97, 119/01 i 72/14) i članaka 8 i 22 Statuta Hrvatskog restauratorskog zavoda, ravnateljica Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa na sljedećem radnom mjestu: suradnik konzervatora fotografa - 1 izvršitelj (m/ž) u Fotolaboratoriju, rad na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju od šest mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok prijave na natječaj je 19. 8. 2019.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top