chapter06.jpg

Natječaji za radna mjesta


Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za sljedeća radna mjesta:

  1. administrator (SSS / VŠS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Split Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Split,
  2. voditelj administracije službe za nepokretnu baštinu (SSS / VŠS) - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Službi za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do dva (2) ili tri (3) mjeseca ovisno o stručnoj spremi izabranog kandidata, mjesto rada Zagreb,
  3. stručni suradnik za nabavu - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za planiranje i realizaciju nabave Odjela za poslove nabave Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
  4. suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za štuko Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb,
  5. suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za zidno slikarstvo, mozaik i štuko Odjela za nepokretnu baštinu sjedište Split Službe za nepokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Split,
  6. suradnik konzervatora-restauratora - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Zadar Službe za odjele izvan Zagreba 2, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zadar,
  7. konzervator-restaurator - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za drvenu polikromiranu skulpturu 1 Službe za pokretnu baštinu, na neodređeno vrijeme, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Rok za podnošenje prijava je 6. travnja 2023.

Tekst natječaja (PDF)


Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za radno mjesto spremačice u Odsjeku općih tehničkih poslova Odjela za zaštitu na radu i opće tehničke poslove Službe za nabavu i opće tehničke poslove, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do jedno (1) mjeseca, mjesto rada Zagreb do zaključno 16. ožujka 2023. godine.

Tekst natječaja (PDF)


Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda objavljuje odluku o izboru kandidata za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1.

Tekst odluke (PDF)


Ravnatelj Hrvatskog restauratorskog zavoda raspisuje natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto glavni knjigovođa - jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za knjigovodstvo Financijsko-računovodstvenog odjela Službe financijskih i računovodstvenih poslova, rad na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do 2 mjeseca, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom Natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 7. veljače 2023. za radno mjesto pod rednim brojem 1. suradnik konzervatora-restauratora – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, rad na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Osijek, pozivaju se niže navedeni kandidati da pristupe pisanoj provjeri znanja koja će se održati u petak 3. ožujka 2023. s početkom u 11:00 sati, u trajanju od 60 minuta na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Osijeku, Fakultetska 4:

1. R. S. P. (1977.)
2. K. J. (1989.)
3. S. A. (1996.)
4. M. V. (1994.)
5. J. B. D. (1980.)

Nakon pisane provjere znanja bit će obavljen razgovor s kandidatima koji zadovolje bodovni prag.

Tekst poziva (PDF)


Djelomično se obustavlja natječaj za radno mjesto:

2. konzervator-restaurator – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst djelomične obustave natječaja (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radna mjesta:

1. suradnik konzervatora-restauratora – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Restauratorskom odjelu Osijek Službe za odjele izvan Zagreba 1, rad na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Osijek.

2. konzervator-restaurator – jedan (1) izvršitelj (m/ž) u Odjelu za zidno slikarstvo i mozaik Službe za nepokretnu baštinu, na određeno vrijeme do povratka na rad privremeno nenazočnog djelatnika, u punom radnom vremenu s probnim radom u trajanju do šest (6) mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Tekst natječaja (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 9. studenoga 2022. za radno mjesto suradnik konzervatora-restauratora – pripravnik/ca u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu objavljujemo Odluku o izboru kandidata.

Tekst odluke (PDF)


Po objavljenom natječaju za zasnivanje radnog odnosa od 9. studenoga 2022.godine  za radno mjesto

suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb

pozivaju se kandidati na pisanu provjeru znanja i razgovor. Pisana provjera znanja u trajanju od 60 minuta održat će se 29. studenoga 2022. u 9 h na adresi Hrvatskog restauratorskog zavoda u Zagrebu, Ilica 44/II.

Tekst poziva (PDF)


Hrvatski restauratorski zavod raspisuje natječaj za radno mjesto:

suradnik konzervatora-restauratora (naziv i vrsta radnog mjesta po Uredbi: radno mjesto službenika I. vrste: suradnik konzervatora-restauratora) – pripravnik/ca - 1 izvršitelj (m/ž) u Odsjeku za papir i kožu Odjela za tekstil, papir i kožu Službe za pokretnu baštinu, rad na određeno vrijeme od 12 mjeseci s punim radnim vremenom i probnim radom u trajanju do 6 mjeseci, mjesto rada Zagreb.

Natječaj će biti otvoren 8 dana od dana objave do zaključno 17. studenoga 2022.

Tekst natječaja (PDF)

Go to top