chapter01.jpg
Zbornik radova: Savjetovanje »Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal«

DVD sadrži tridesetak izlaganja održanih na Međunarodnom savjetovanju o konzerviranju i restauriranju papira 2004. godine u Ludbregu i Zagrebu, koja su cjelovito objavljena u Zborniku radova Konzerviranje i restauriranje papira 4 – Grafički materijal. Izlaganja su vezana uz obilje tema i praktičnih rješenja u konzervatorsko-restauratorskim postupcima pri zaštiti kulturnih dobara kojima je papir temeljni materijal.

 
Croatian Conservation Institute

Sažeti prikaz povijesnog razvoja, organizacijskih jedinica i djelatnosti Hrvatskog restauratorskoga zavoda.

Obnova unutrašnjosti kapele sv. Tome Apostola u Tomašu

Sažeti prikaz obnove unutrašnjosti kapele Sv. Tome Apostola u Tomašu, nedaleko od Bjelovara. Kapela, sagrađena sredinom 15. st., zidana je opekama te su svi dijelovi njezine arhitektonske plastike izrađeni od pečene gline, po čemu predstavlja najzapadniji primjer opečene gotike u kontinentalnoj Hrvatskoj i u toj kategoriji najbolje očuvani spomenik kulture.

Zvonik zadarske crkve sv. Marije i njegove zidne slike

Brošura ukratko opisuje konzervatorsko-restauratorske radove i istraživanja koja su desetljećima sustavno provođena na kompleksu samostana benediktinki sv. Marije u Zadru.

Go to top