chapter04.jpg
Zaštitna arheologija u okolici Varaždina

Arheološka istraživanja na autocesti Zagreb – Goričan i njezinim prilaznim cestama

Bogato ilustrirana knjiga koja prikazuje rezultate arheoloških istraživanja više različitih lokaliteta na području od rijeke Bednje do rijeke Drave. Obrađeni su brojni nalazi iz bakrenog, brončanog, željeznog, antičkog i srednjovjekovnog doba.

Konzerviranje i restauriranje papira 4 – Grafički materijal

Zbornik objedinjuje tridesetak izlaganja održana na Međunarodnom savjetovanja o konzerviranju i restauriranju papira 2004. godine u Ludbregu i Zagrebu. Izlaganja su vezana uz obilje tema i praktičnih rješenja u konzervatorsko-restauratorskim postupcima u zaštiti kulturnih dobara kojima je papir temeljni materijal.

 
Hrvatski Apoksiomen

Publikacija objavljena povodom završetka konzervatorsko-restauratorskih radova na antičkoj brončanoj statui Apoksiomena te njegove izložbe u Arheološkom muzeju u Zagrebu (18. 5. – 17. 9. 2006). Sadrži stručne tekstove o bronci kao materijalu, plovnim putevima na antičkome Sredozemlju, nalazu kipa, podmorskim arheološkim istraživanjima nakon vađenja kipa, stanju kipa nakon vađenja iz mora, konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i radovima na statui, tehnologiji lijevanja kipa te dataciji kipa

jacopo tintoretto m

Publikacija objavljena povodom izlaganja restaurirane oltarne pale sv. Marka iz korčulanske katedrale slikara Jacopa Tintoretta u Kneževom dvoru u Dubrovniku 2006. godine te predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova obavljenih na toj slici.

Go to top