chapter05.jpg
Konzerviranje i restauriranje papira 4 – Grafički materijal

Zbornik objedinjuje tridesetak izlaganja održana na Međunarodnom savjetovanja o konzerviranju i restauriranju papira 2004. godine u Ludbregu i Zagrebu. Izlaganja su vezana uz obilje tema i praktičnih rješenja u konzervatorsko-restauratorskim postupcima u zaštiti kulturnih dobara kojima je papir temeljni materijal.

 
Hrvatski Apoksiomen

Publikacija objavljena povodom završetka konzervatorsko-restauratorskih radova na antičkoj brončanoj statui Apoksiomena te njegove izložbe u Arheološkom muzeju u Zagrebu (18. 5. – 17. 9. 2006). Sadrži stručne tekstove o bronci kao materijalu, plovnim putevima na antičkome Sredozemlju, nalazu kipa, podmorskim arheološkim istraživanjima nakon vađenja kipa, stanju kipa nakon vađenja iz mora, konzervatorsko-restauratorskim istraživanjima i radovima na statui, tehnologiji lijevanja kipa te dataciji kipa

jacopo tintoretto m

Publikacija objavljena povodom izlaganja restaurirane oltarne pale sv. Marka iz korčulanske katedrale slikara Jacopa Tintoretta u Kneževom dvoru u Dubrovniku 2006. godine te predstavljanja konzervatorsko-restauratorskih radova obavljenih na toj slici.

Zbornik radova: Savjetovanje »Konzerviranje i restauriranje papira 4: Grafički materijal«

DVD sadrži tridesetak izlaganja održanih na Međunarodnom savjetovanju o konzerviranju i restauriranju papira 2004. godine u Ludbregu i Zagrebu, koja su cjelovito objavljena u Zborniku radova Konzerviranje i restauriranje papira 4 – Grafički materijal. Izlaganja su vezana uz obilje tema i praktičnih rješenja u konzervatorsko-restauratorskim postupcima pri zaštiti kulturnih dobara kojima je papir temeljni materijal.

 
Go to top