chapter08.jpg

U jedanaestom broju časopisa Portal, godišnjoj znanstveno-stručnoj publikaciji Hrvatskoga restauratorskog zavoda, okupljeno je jedanaest znanstvenih i stručnih tekstova posvećenih temama iz zaštite kulturne baštine. Sedam je izvornih znanstvenih radova, jedno prethodno priopćenje, jedan pregledni te dva stručna rada.

mPublikacija predstavlja rezultate višegodišnjih arheoloških istraživanja na kasnosrednjovjekovnom starom gradu Bariloviću. Interpretiranjem pokretnih nalaza i odnosa građevnih struktura vrijedni su podaci dobiveni za rekonstrukciju građevnih faza grada i života u njemu. Stari se grad Barilović donedavno smatrao primjerom krajiške utvrde 16. stoljeća. Istraživanjima praćena zaštitnim radovima koje Hrvatski restauratorski zavod kontinuirano provodi od 1998. godine utvrđeno je kako je grad izgrađen sredinom 15. stoljeća.

Deplijan je objavljen u povodu predstavljanja završenih konzervatorsko-restauratorskih radova na kapeli sv. Martina u Starom Brodu koje je održano 23. studenog 2016. godine.

 

U Europskoj godini kulturne baštine dovršeni su konzervatorsko-restauratorski radovi na glavnom oltaru župne crkve Marije Pomoćnice kršćana u Sotinu. Oltar Blažene Djevice Marije Pomoćnice kršćana, smješten u svetištu crkve, vrijedan je kasnobarokni retabl i jedan od malobrojnih oltara izrađenih u tehnici štukomramora na području Hrvatske.

 
Go to top