chapter04.jpg
Palača šećerane u Rijeci: Konzervatorska i povijesna istraživanja

Ova monografija rezultat je opsežnih istraživanja provedenih na tom vrijednom zdanju od 2003. do 2007. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Knjiga se u potpunosti temelji na zaključcima iznesenima u peterosveščanom Elaboratu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera koji je izradio Hrvatski restauratorski zavod. Kako bi se široj javnosti predstavio ovaj izuzetno vrijedan objekt te na taj način razvila svijest o potrebi njegove zaštite, Grad Rijeka je kao sažetak elaborata publicirao monografiju.

 
Hrvatski Apoksiomen

Sažeti podaci o kipu Apoksiomena i izložbama održanima u Osijeku, Rijeci i Splitu tijekom 2008. godine.

 
franjevacki_redovi_m

Deplijan predstavlja konzervatorsko-restauratorske radove izvedene u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Hrvatskoga restauratorskog zavoda na grafici Stablo franjevačkih redova iz 17. st. koja pripada samostanu Sv. Frane na Obali u Splitu.

 
Zaštitna arheologija na magistralnom plinovodu Pula – Karlovac

Ova monografija Hrvatskoga restauratorskog zavoda i suizdavača Plinacro d.o.o. stručno i iscrpno dokumentira aktivnosti pri zaštiti kulturne baštine prilikom izgradnje plinovoda Pula – Karlovac, od izrade konzervatorske studije, provođenja arheoloških sondiranja pod morem i na kopnu te zaštitnih iskopavanja do arheološkog nadzora na cijeloj trasi plinovoda.

 
Go to top