chapter07.jpg
Tiziano Vecellio: »Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, Arkanđeo Rafael s Tobijom i donator«, Dominikanski samostan sv. Dominika, Dubrovnik

Izložbom u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt predstavljeni su šestgodišnji konzervatorsko-restauratorski radovi na Tizianovoj kompoziciji Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, arkanđeo Rafael s Tobijom i donatorom s oltara Marije Magdalene iz crkve Sv. Dominika u Dubrovniku.

 
Oltar Majke Božje Loretske, Plešivica

Brošurom su predstavljeni rezultati istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Majke Božje Loretske iz župne crkve Sv. Jurja u Pleševici.

 
Konzervatorsko-restauratorski radovi na Peristilu Dioklecijanove palače

Brošura je objavljena povodom izložbe o drugoj fazi konzervatorsko-restauratorskih radova na Peristilu Dioklecijanove palače u Splitu. Radovi su se odvijali tijekom 2006. i 2007. godine i obuhvatili su južni dio zapadne kolonade s pročeljem palače Skočibučić-Lukaris (koja svojim korpusom obuhvaća i dio antičke kolonade), a prošireni su i na prizemlje pročelja palače Grisogono-Cipci.

 
Zaštitna arheologija u okolici Varaždina

Arheološka istraživanja na autocesti Zagreb – Goričan i njezinim prilaznim cestama

Bogato ilustrirana knjiga koja prikazuje rezultate arheoloških istraživanja više različitih lokaliteta na području od rijeke Bednje do rijeke Drave. Obrađeni su brojni nalazi iz bakrenog, brončanog, željeznog, antičkog i srednjovjekovnog doba.

Go to top