chapter04.jpg
Restaurirane slike iz crkve Gospe od Karmena u Dubrovniku

Ova bogato ilustrirana publikacija predstavlja zbirku članaka o konzervatorsko-restauratorskim postupcima izvedenima na slikama iz dubrovačke crkve Gospe od Karmena u radionicama Hrvatskoga restauratorskog zavoda, kao i niz povijesno-umjetničkih osvrta koji prate faze gradnje same crkve te slike uglednih autora poput Angela Caninija, Andree Vaccara, Bartolomea Litterinija i Sebastiana Riccija stavljaju u kontekst vremena i života toga doba.

 
Tiziano Vecellio: »Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, Arkanđeo Rafael s Tobijom i donator«, Dominikanski samostan sv. Dominika, Dubrovnik

Izložbom u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt predstavljeni su šestgodišnji konzervatorsko-restauratorski radovi na Tizianovoj kompoziciji Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, arkanđeo Rafael s Tobijom i donatorom s oltara Marije Magdalene iz crkve Sv. Dominika u Dubrovniku.

 
Oltar Majke Božje Loretske, Plešivica

Brošurom su predstavljeni rezultati istraživanja i konzervatorsko-restauratorski radovi na oltaru Majke Božje Loretske iz župne crkve Sv. Jurja u Pleševici.

 
Konzervatorsko-restauratorski radovi na Peristilu Dioklecijanove palače

Brošura je objavljena povodom izložbe o drugoj fazi konzervatorsko-restauratorskih radova na Peristilu Dioklecijanove palače u Splitu. Radovi su se odvijali tijekom 2006. i 2007. godine i obuhvatili su južni dio zapadne kolonade s pročeljem palače Skočibučić-Lukaris (koja svojim korpusom obuhvaća i dio antičke kolonade), a prošireni su i na prizemlje pročelja palače Grisogono-Cipci.

 
Go to top