chapter09.jpg
franjevacki_redovi_m

Deplijan predstavlja konzervatorsko-restauratorske radove izvedene u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Hrvatskoga restauratorskog zavoda na grafici Stablo franjevačkih redova iz 17. st. koja pripada samostanu Sv. Frane na Obali u Splitu.

 
Zaštitna arheologija na magistralnom plinovodu Pula – Karlovac

Ova monografija Hrvatskoga restauratorskog zavoda i suizdavača Plinacro d.o.o. stručno i iscrpno dokumentira aktivnosti pri zaštiti kulturne baštine prilikom izgradnje plinovoda Pula – Karlovac, od izrade konzervatorske studije, provođenja arheoloških sondiranja pod morem i na kopnu te zaštitnih iskopavanja do arheološkog nadzora na cijeloj trasi plinovoda.

 
Restaurirane slike iz crkve Gospe od Karmena u Dubrovniku

Ova bogato ilustrirana publikacija predstavlja zbirku članaka o konzervatorsko-restauratorskim postupcima izvedenima na slikama iz dubrovačke crkve Gospe od Karmena u radionicama Hrvatskoga restauratorskog zavoda, kao i niz povijesno-umjetničkih osvrta koji prate faze gradnje same crkve te slike uglednih autora poput Angela Caninija, Andree Vaccara, Bartolomea Litterinija i Sebastiana Riccija stavljaju u kontekst vremena i života toga doba.

 
Tiziano Vecellio: »Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, Arkanđeo Rafael s Tobijom i donator«, Dominikanski samostan sv. Dominika, Dubrovnik

Izložbom u zagrebačkom Muzeju za umjetnost i obrt predstavljeni su šestgodišnji konzervatorsko-restauratorski radovi na Tizianovoj kompoziciji Sv. Marija Magdalena, Sv. Vlaho, arkanđeo Rafael s Tobijom i donatorom s oltara Marije Magdalene iz crkve Sv. Dominika u Dubrovniku.

 
Go to top