chapter02.jpg
zavod_m

Nakladnici: Ministarstvo kulture, Hrvatski restauratorski zavod

Zagreb, 2006.

Jezik: hrvatski
Slika Francesca Ugheta u crkvi Navještenja Blažene Djevice Marije u franjevačkom samostanu na Košljunu: konzervatorsko-restauratorski radovi

Deplijan sažeto prikazuje istraživanja i konzervatorsko-restauratorske radove izvedene na slici Francesca Ugheta Raj, čistilište i pakao (1654., tempera na platnu, 960×460 cm) iz crkve Navještenja Blažene Djevice Marije u franjevačkom samostanu na Košljunu koja su tijekom 2004. i 2005. godine izvedena u Hrvatskom restauratorskom zavodu.

Povratak rasplakanog Krista

Teško oštećeno renesansno raspelo iz rapske katedrale Uznesenja Blažene Djevice Marije u više je komada dopremljeno u radionice Hrvatskog restauratorskog zavoda gdje je uspješno konsolidirano, rekomponirano i restaurirano tijekom 2005. godine.

Obnova zavjetnog spomenika Presvetog Trojstva u Požegi

Sažeto predstavljena obnova baroknog zavjetnog spomenika Presvetog Trojstva iz Požege poznatog kao kužni pil. Konzervatorsko-restauratorski radovi obuhvatili su površinsku sanaciju spomenika, čišćenje mehaničkim i kemijskim postupcima, uzimanje otisaka te izradu gipsanih modela i rekonstrukciju nedostajućih dijelova. Cjeloviti gipsani model spomenika poslužio je za klesanje nove kamene replike. Na demontiranom originalnom spomeniku obavljeni su zaštitni konzervatorski zahvati, a replika je postavljena na glavni požeški trg.

Go to top