chapter07.jpg
Retabl glavnog oltara crkve sv. Marije na Dančama u Dubrovniku – konzervatorsko-restauratorski radovi

Brošura je objavljena povodom izložbe konzervatorsko-restauratorskih radova na poliptihu Lovre Dobričevića s glavnog oltara franjevačke crkve sv. Marije na Dančama koja su provedena u Hrvatskom restauratorskom zavodu, te u suradnji sa stručnjacima iz Hrvatske i Firence.

Restaurirane grafike

Deplijan je objavljen povodom izložbe 10 restauriranih grafičkih listova iz poznatih talijanskih grafičkih radionica iz razdoblja od 16. do 18. st. koji pripadaju fundusu Dubrovačkih muzeja. Sažeto su predstavljeni konzervatorsko-restauratorski radovi na grafikama izvedeni u Restauratorskom odjelu Dubrovnik Hrvatskoga restauratorskog zavoda.

Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski centar Ludbreg

Deplijanom je predstavljena kronologija osnivanja i djelatnost Restauratorskog centra Ludbreg, nastalog iz potrebe za hitnom evakuacijom crkvenih i muzejskih predmeta iz ratom pogođenih područja Hrvatske. U to vrijeme često nazivan »Ratnom bolnicom za umjetnine«, Restauratorski centar uspostavljen je 1992. godine u dvorcu Batthyány koji je pružao velike mogućnosti smještaja i zaštite evakuiranih umjetnina zbog svoje dobre očuvanosti i velikog prostornog kapaciteta.

Hrvatski restauratorski zavod, Restauratorski odjel Osijek

Deplijan opisuje osnivanje i djelatnost Restauratorskog odjela Osijek. Iako je ideja o osnivanju restauratorske radionice u Osijeku tada bila stara već više desetljeća, Odjel je započeo s radom u novouređenim i opremljenim prostorima 1999. godine, kao podružnica Hrvatskog restauratorskog zavoda.

Go to top