chapter06.jpg
Tarsatički pincipij: Kasnoantičko vojno zapovjedništvo

Ovo dvojezično izdanje rezultat je suradnje Grada Rijeke i Hrvatskog restauratorskog zavoda na istraživanju vrijednog arheološkog nalazišta – sklopa kasnoantičkog vojnog zapovjedništva iz 3. stoljeća u starom gradu u Rijeci, kao i slojeva srednjeg i novog vijeka koji su ga nadslojili.

Četiri evanđelista u opusu Mattije PretijaOva bogato ilustrirana publikacija objedinjuje rezultate međunarodnog savjetovanja održanog u Dubrovniku 2008. godine, s temom komparativne analize četiri cjeline slika s prikazom evanđelista iz opusa slikara Mattije Pretija, koje se danas nalaze u Dubrovniku, Cosenzi (Italija) i Sliemi (Malta).

Josipovac Punitovački – Veliko polje I, Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5

Eneolitičko, brončanodobno i srednjovjekovno naselje

Monografija predstavlja pregled rezultata arheoloških istraživanja koja je tijekom 2007. i 2008. godine proveo Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda na lokalitetu Josipovac Punitovački – Veliko polje I, koridora autoceste C5 na dionici Đakovo-Osijek.

Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti-Dešković u Splitu

Brošura daje detaljan opis istraživanja i radova na obnovi bogatog zidnog oslika triju salona na prvome katu splitske palače Bajamonti-Dešković. Raskošna izvedba, složenost kompozicija i nepostojanje paralela za ovako razrađen ikonografski program u dalmatinskom slikarstvu 19. stoljeća, čine palaču iznimno vrijednim kulturnim i povijesnim spomenikom.

 
Go to top