chapter03.jpg
losinj_m

Veli Lošinj, Lošinjski muzej, Muzejsko-galerijski prostor Kula, kolovoz – rujan 2009.

Renesansna oltarna pala s prizorom Sacra conversatione iz 1475. godine Bartolomea Vivarinija važno je djelo mletačkog renesansnog slikarstva. Slika krasi župnu crkvu sv. Antuna Opata u Velom Lošinju, iako nije izvorno pripadala njezinom inventaru: u Veli Lošinj stigla je prije gotovo dva stoljeća kada ju je svome rodnom gradu ostavio jedan mletački trgovac i mecena.

 
Utvrda Čanjevo: Istraživanja 2003–2007.

Bogato ilustrirana knjiga predstavlja rezultate petogodišnjih arheoloških istraživanja na strmoj hridi planine Kalnik gdje se nalazila prapovijesna gradina te kasnije srednjovjekovna utvrda Čanjevo. Monografijom su obuhvaćeni su svi aspekti konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, restauracija arheoloških nalaza te rekonstrukcija odjevnih predmeta i opreme s kraja 16. st. na primjeru utvrde Čanjevo.

 
Restauriranje Tizianove slike iz crkve Sv. Dominika u Dubrovniku

Monografija predstavlja interdisciplinarni stručni timski rad na restauraciji slike Tiziana Vecellija Sv. Marija Magdalena sa sv. Vlahom, arkanđelom Rafaelom s Tobijom i donatorom iz Dominikanskog samostana u Dubrovniku.

 
Palača šećerane u Rijeci: Konzervatorska i povijesna istraživanja

Ova monografija rezultat je opsežnih istraživanja provedenih na tom vrijednom zdanju od 2003. do 2007. godine u Hrvatskom restauratorskom zavodu. Knjiga se u potpunosti temelji na zaključcima iznesenima u peterosveščanom Elaboratu konzervatorsko-restauratorskih istraživanja na upravnoj zgradi bivše rafinerije šećera koji je izradio Hrvatski restauratorski zavod. Kako bi se široj javnosti predstavio ovaj izuzetno vrijedan objekt te na taj način razvila svijest o potrebi njegove zaštite, Grad Rijeka je kao sažetak elaborata publicirao monografiju.

 
Go to top