chapter06.jpg
Josipovac Punitovački – Veliko polje I, Zaštitna arheološka istraživanja na trasi autoceste A5

Eneolitičko, brončanodobno i srednjovjekovno naselje

Monografija predstavlja pregled rezultata arheoloških istraživanja koja je tijekom 2007. i 2008. godine proveo Odjel za kopnenu arheologiju Hrvatskog restauratorskog zavoda na lokalitetu Josipovac Punitovački – Veliko polje I, koridora autoceste C5 na dionici Đakovo-Osijek.

Konzervatorsko-restauratorski zahvati na stropnom osliku palače Bajamonti-Dešković u Splitu

Brošura daje detaljan opis istraživanja i radova na obnovi bogatog zidnog oslika triju salona na prvome katu splitske palače Bajamonti-Dešković. Raskošna izvedba, složenost kompozicija i nepostojanje paralela za ovako razrađen ikonografski program u dalmatinskom slikarstvu 19. stoljeća, čine palaču iznimno vrijednim kulturnim i povijesnim spomenikom.

 
losinj_m

Veli Lošinj, Lošinjski muzej, Muzejsko-galerijski prostor Kula, kolovoz – rujan 2009.

Renesansna oltarna pala s prizorom Sacra conversatione iz 1475. godine Bartolomea Vivarinija važno je djelo mletačkog renesansnog slikarstva. Slika krasi župnu crkvu sv. Antuna Opata u Velom Lošinju, iako nije izvorno pripadala njezinom inventaru: u Veli Lošinj stigla je prije gotovo dva stoljeća kada ju je svome rodnom gradu ostavio jedan mletački trgovac i mecena.

 
Utvrda Čanjevo: Istraživanja 2003–2007.

Bogato ilustrirana knjiga predstavlja rezultate petogodišnjih arheoloških istraživanja na strmoj hridi planine Kalnik gdje se nalazila prapovijesna gradina te kasnije srednjovjekovna utvrda Čanjevo. Monografijom su obuhvaćeni su svi aspekti konzervatorsko-restauratorskih istraživanja, restauracija arheoloških nalaza te rekonstrukcija odjevnih predmeta i opreme s kraja 16. st. na primjeru utvrde Čanjevo.

 
Go to top